Zsebvers

1994. június 1-én jelent meg az első Zsebvers, a lap utolsó oldalán, a Macskaszem c. napi hírrovatban, általában napi rendszerességgel, egészen 1996. február 7-ével bezárólag. Akkor hosszabb szünet következett. A versek frissítése megjelenésük sorrendjében, felülről lefelé történik.

***

Cseke Gábor: Zsebvers és vidéke

Ez a fura (nyelvi) képződmény 1994-ben lopta be magát az akkor még javában prosperáló bukaresti Romániai Magyar Szó mindennapjaiba. A szerkesztőségben sok irodalmár dolgozott, hiszen a korábbi évtizedekben nem létezett professzionális újságíróképzés Romániában, s a szakmai feltételeknek a leginkább a bölcsészetet végzők tudtak megfelelni. Az erdélyi sajtó irodalmi “elferdülése” amennyire előnyére vált, annyira csökkentette is annak professzionális hitelét, mert a tájékoztatástól némiképpen az irodalmiaskodás felé térítette el a szakmai elvárásokat és mintákat. Az is igaz, hogy ez a törekvés lophatott némi színt és olvasnivalót az 1989 előtti amúgy nagyobb részt olvashatatlan, gyalázatos favágómunkával fenntartott és összetákolt lapokban.

E törekvés, követendő hagyományként, az 1989 utáni új, szabadabb sajtóviszonyok között is tovább élt még egy ideig, így a Romániai Magyar Szónál dolgozók is azon voltak, hogy a napi hírek, események, tudósítások mellett ne hagyják kialudni a nagyközönség művelésének tüzét, igyekezzenek behozni azt a lemaradást, amitől korábban a cenzúra szabályosan megfosztotta a médiát. Egyre-másra keltek életre azok a rovatok, melyek a hiányt hivatottak enyhíteni.

Ezirányú törekvések árnyékában született az az elképzelés is, hogy a lap legutolsó oldalán helyet kapó napi hírrovat (Macskaszem volt a címe – a kerékpár hátulján díszelgő piros jelzőlámpácskáról, Éltes Enikő ötlete nyomán) rövid és kopogó hírei közé lehetőleg naponta lopjunk be egy-egy lírai miniatűrt a magyar és a világirodalom klasszikusnak számító, régebbi és jelenkori költőitől. A kezdeti gyűjtőmunka azt jelezte ugyanis számunkra: a vadászterület eléggé bőséges ahhoz, hogy akár évekig éltethessen egy ilyen rovatot. Az ötlet szorgalmazója (a hirrovat akkori szerkesztője), Éltes Enikő már nem érhette meg a lapnál a Zsebvers beindulását, mert időközben a bukaresti rádió riportere lett.

A válogatást egy ideig magam végeztem, így 1994. június elsején megjelenhetett az első keretes mini-vers a prózai betűtengerben: Áprily Lajos Ágyások c. négysorosa. A rovat már-már napi rendszerességgel (a hétfő általában szűnnap volt) 1996. február 7-ével bezárólag futott a Macskaszem-ben, a klasszikus szerzők után idővel felbukkantak a mai szerzők is, beleértve a fiatal kezdőket is. A rovat kezdett műfajt teremteni, számos gyakorló költő küldött be kimondottan a Zsebvers részére írt új alkotást. Ezáltal természetesen, a rovatban megjelent versek minősége is jócskán felhígult, hullámzóvá vált, s egyre inkább függővé lett a konjunktúrától, a szigorú válogatás helyett mindinkább a szerzőkkel való kapcsolatok ápolására kellett fordítanunk energiánkat. Talán e kinlódva átélt meghasonlás vezetett oda, hogy felhagyjunk az olvasók között amúgy népszerű rovattal, s néhány év kihagyás (“vetésforgó”) után 1999 decemberében, egy újabb elképzelés jegyében, más elnevezéssel és immár a Záróra rovat keretében, Mai rigmus címmel a rövid vers ismét megjelent a napi híranyag színezőjeként…

De az inkább már a Sepsiszentgyörgyön élő Szonda Szabolcs története…

Ui. A “zsebvers” kalandja óta eltelt két évtizedben a költői műfajok és fomavilág olyannyira szabadon, minden megkötés nélkül alakult és fejlődött, hogy ma már a miniatűr versek művelése fel sem tűnik. Ennek ellenére érdemesnek találtam a mai nyilvánosság részére összegyűjteni egy lezárt lapgyűjtemény hasábjairól a már inkább csak emlékekben szunnyadó “termést”...

***

Ágyások 
(94.06.01.)

Strófák földből. Amíg formálgatom,
érzem, hogy árad rajtuk át a dal.
A rög dala. Vén szívvel hallgatom,
milyen érdes és milyen fiatal.

ÁPRILY LAJOS


Utókor
(94.06.02.)

Utókor?
Megyünk az úton s elfödi nyomunk a
futó por.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ


Úszodai idill
(94.06.03.)

Mindenki harsog és riog,
aztán kinyúlnak s álmatag lebegnek
mint magzatvízbe boldog embriók.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ


Dal
(94.06.04-05.)

Ha violáink hervadoznak,
Ha tavaszaink fagyot hoznak,
Ha nyaraink perzselve égnek
Ha tűnnek üdvök, telnek évek,
Ha dalainknak szárnya bágyad,
Ha látjuk már a síri ágyat,
Vígaszt későn mi adhat nékünk?
- Rózsák, amiket el nem értünk.

JUHÁSZ GYULA


Ha elhangzott
(94.06.07.)

Ha elhangzott
A szó, halott:
Sokan hiszik.

Szerintem
Éppen akkor
Születik.

EMILY DICKINSON (ford. Károlyi Amy)


Búcsú
(94.06.08.)

Ó, halvány orgona:
A csillagok a tengerárba hullnak
s kihűl szívem, a dalnak otthona.

GIOSUÉ CARDUCCI (ford. Kosztolányi Dezső)


Sötétség
(94.06.09)

Nem hordva többé csillagot
az éjfél olyan elhagyatottan
ül a világon mintha ottan
nem volna minden elhagyott.

WEÖRES SÁNDOR


Don Quijote névjegye
(94.06.10.)

Itt voltam. Vártalak. Megittam két deci bort.
Az árvaság gebéje szívemre rátiport.
De megnyergeltem és - botlós volt bár a lába -
kivágtattam vele a gyilkos éjszakába.

JÉKELY ZOLTÁN


Tárgyeset
(94.06.11-12.)

A szeretet csak van és vár.
Ül lomb-árnyában,
ül fellegekben.
A szeretet csak vár és vár,
hogy tárgya legyen,
kit szeressen.

KÁROLYI AMY


Költemény
(94.06.14.)

Mondd, ha megfognálak egy napon,
és megcsókolnám a talpadat,
ugye bicegnél utána óvatosan,
nehogy a csókom összetörjed?...

NICHITA STANESCU (ford. Zirkuli Péter)


Vadkan 
(94.06.15.)

- Zrínyi Miklósnak aljas gyilkosa.
Röfögve száz alakot öltök
s amint elbántam a dicső magyarral
ármánykodással vagy kemény agyarral
irtok a földön mindenféle költőt.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ


A költészet változásairól 
(94.06.16.)

1. Erdő volt, kert volt, gazdag, nyílt világ
eső verte, szél tépte, nap sütötte.

2. Terrárium, megannyi művi tárgy
százwattos izzólámpa süt fölötte.

BENJÁMIN LÁSZLÓ


Fölkészülten 
(94.06.17.)

Simítom nyakam, itt töri
ki majd a hóhér.
Tapintom szívem, ezt lövi
át majd a hóhér.
- Testvér! - súgom majd, tudva bár,
hogy kár a szóért.

ILLYÉS GYULA


Alkohol 
(94.06.18-19.)

Pohár szegélye körút egy szájon
elvezet s bekerít e nyíló világon
s mint homálynak hajlama nő a kétségbeeséshez
száműzetéssé  válik az otthon s otthonná a száműzetés.

PARDI ANNA


Reggel 
(94.06.21.)

Fölvirrad bennem
a végtelenség.

GIUSEPPE UNGARETTI (ford. Rónay György)


Én is 
(94.06.22.)

Én is megpróbáltam.
Körömmel vívott harc volt
az egész. De már tudom: soha
senki se fúrhatja át
a föld falát.

GIORGIO CAPRONI (ford. Kiss Irén)


Naptár 
(94.06.23.)

Múltam: lap alján összeg, - áthozat,
A jelen szétesett bőrönd.
Jövőm: fölösleges véráldozat.

APÁTI MIKLÓS


Egy kisdedre 
(94.06.24.)

Köszönti már szemében a cinkos
fény a tudás gyémántjait.
Pislog. Miket gyanít?
Micsoda hírt hoz?

ILLYÉS GYULA


Rím a földi igazságszolgáltatásra 
(94.06.25-26.)

Itt az ítélet pusztán alaki,
Mindig kell a börtönbe valaki.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ


Elválni tőled 
(94.06.28.)

Elválni tőled ódzkodom,
Bár nem ismertelek.
A szív olykor egy idegent
Őriz, kit elfeledt.

EMILY DICKINSON (ford. Károlyi Amy)


Elérhetetlen 
(94.06.29.)

tavaszban úgy oldódnék, mint a béna lány érez
ki kedvesének adni nem tudja magát
és mégis mindig szépnek öltözik!

KERTÉSZ PÉTER


Anyám 
(94.06.30.)

Jaj, fogy az orsó, fogy az orsó,
Anyám, ezer éve fázol,
A vénség kútjában guggolsz,
Ráncos almákkal gurigázol.

KISS ANNA


Nugae 
(94.07.01.)

Én, akinek soha nem volt semmim,
semmim, ami ér valamit,
most úgy érzem, a földhöz láncol
megannyi haszontalanság -
még nem készültem föl a távozásra.

UGO REALE (ford. Majtényi Zoltán)


A tenger tiszta kék 
(94.07.02-03.)

A tenger tiszta kék lenn.
A tenger csupa béke.
Felüvölt örömében
a szív. És béke. Béke.

SANDRO PENNA (ford. Rónay György)


Autóút temető mellett 
(94.07.05.)

Autók búgnak, motorszörnyek hörögnek,
a hangok fülbántóan élesek.
Az élők itt milyen nagyon nyüzsögnek
és a halottak milyen csendesek.

ÁPRILY LAJOS


Relativitás 
(94.07.06.)

Ma rettentő a hőség,
némán bujkál az ének.
De szól a gyík: Dicsőség
a hőség istenének!

ÁPRILY LAJOS


Vízre a szomj 
(94.07.07.)

Vízre a szomj tanít,
Földre: járt Óceán,
Üdvre beléhaló,
Békére: harci hír,
Szerelemre: a sír,
Madárra: hó!

EMILY DICKINSON (ford. Károlyi Amy)


Mélység
(94.07.08.)

Élek: halálsápadtan lebegek
az iszonyú időmélység felett.
Lebegsz te is - így lebeg mindahány
a múltján, mint pók a fonalán.

JÉKELY ZOLTÁN


Sarkigazság
(94.07.09-10.)

Hallgat a sült kecsege,
De hogyha él, fecseg-e?

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ


Borogató kéz
(94.07.12.)

Mikor fejedre sűrű sorscsapás hull
és testedben kín árad szerteszét,
anyád eljön a hideg borogatással,
szívedre nyomja rég kihűlt kezét.

ÁPRILY LAJOS


Kétségbeesés 
(94.07.13.)

Fölkelni reggel, rágni régi zsemlét.
Inkább a nemlét!

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ


Célnál 
(94.07.14.)

Egy nap rádöbbensz arra,
milyen egyszerű az élet:
olyannyira, hogy élni sem tudod már.

UGO REALE (ford. Majtényi Zoltán)


Szelíd xéniák / 1 
(94.07.15.)

Eliszonyodni nem nehéz
annak, ki jól magába néz.

GOETHE (ford. Kosztolányi Dezső)


Szelíd xéniák / 2
(94.07.16-17.)

Hogy életemnek mi a "plussz"-a,
nagyjából ideírom:
részegségét más átalussza,
én átélem - papíron.

GOETHE (ford. Kosztolányi Dezső)


Fehérek a felhők 
(94.07.19.)

Fehérek a felhők. Fehér
a tej a korsóban, fehér
mint a szélfútta ingek a kötélen, fehér,
mint a kötszer csata előtt.

GÜNTER KUNERT (ford. Ritoók János)


Éjszakai stadion 
(94.07.20.)

A futball-labda lassan szállott az ég felé.
Látni lehetett, foglaltak a lelátók.
Magányosan állt a költő a kapuban,
bár a bíró ráfütyölt: félre innen!

GÜNTER GRASS (ford. Jancsik Pál)


Gyönyörű napok
(94.07.21.)

Májusi reggelek. Sugár-özön,
a friss szellőt is átitatja fénnyel.
A fácán minden reggel átköszön:
"Gyönyörű nap. Hogy aludtál az éjjel?"

ÁPRILY LAJOS


Vannak emlékeim 
(94.07.22.)

Vannak emlékeim
hiányzik az erdő meg a vad
hiányzik a faház meg a lány
hiányzik az árva feleség
a nyelv megvan lehet beszélni

LAURII VITA (ford. Ágh István)


Mindent megadnak 
(94.07.23-24.)

Mindent megadnak a végtelen istenek
kedvenceiknek egészen,
minden végtelen örömöket,
a végtelen kínt is egészen.

GOETHE (ford. Vas István)


Így jó ez
(94.07.26.)

Így jó ez: a vágy szelídebb szavú
visszhangja a gyönyörnek.

Így jó: mosolyod kedvesebb, ha bú
fátyolozza, ha könnyek.

LAURI POKJANPAA (ford. Tandori Dezső)


Fácán-hang 
(94.07.27.)

Kikandikál a barna lomb alól
s nagyokat rikkant kő-kunyhónk felé.
Olyan a hangja, mint a korhelyé,
ki hajnalig dorbézolt valahol.

ÁPRILY LAJOS


Pálma 
(94.07.28.)

Versben beszélek és verssel köszöntsék
nagy mozdulatlan legyezőimet
s nagy csöndemet is. Én vagyok a Fönség.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ


A kutya
(94.07.29.)

Kertészem így szól: a kutya
erős, okos, és azért vettük,
hogy őrizze a kertet. Azonban
emberbarátnak nevelték. No de akkor
mi végre zabál itt!

BERTOLD BRECHT (ford. Garai Gábor)


Sír a nyárfa 
(94.07.30-31.)

A nyárcsoport egy fája sír a szélben,
magas gyereksírás a hang. Beteg?
Zölden ragyog. Mi járhat nyár-eszében?
A ragadozó őszi fergeteg?

ÁPRILY LAJOS


Vers 
(94.08.02.)

Sár és virág, kavargó semmiség,
de hirtelen mint villám, hogyha lobban -
két sor között - kinyíl nekünk az ég.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ


Kinőjük
(94.08.03.)

Kinőjük a szerelmet is,
S fiókba rejtjük el,
Míg ódon holminak tűnik,
Mit egy ősünk viselt.

EMILY DICKINSON (ford. Tábor Eszter)


Légvárak 
(94.08.04.)

A fejemben kalapommal
elindultams ebbel-lobbal,
ki nem tudja, mibe vág.
Légvárakat építettem,
ajándékba napfényt nyertem,
s ingyen kaplak, holdvilág.

EINARI VUORELA (ford. Fábián László)


Az apa 
(94.08.05.)

Hallgatott s némán birkóztál vele.
Most már simulnál, mint a régi gyermek.
Lázadásodnak nincs ellenfele,
s tudod már: holt apák jobban nevelnek.

ÁPRILY LAJOS


Ásatáskor, nappal
(94.08.06-07.)

Megtaláltuk a római utat a mai nap,
rajta tehát - jöhetnek a rómaiak!

BÖZÖDI GYÖRGY


Ásatáskor, éjjel 
(94.08.09.)

Itt fekszem, nyolc-tíz nép nyugszik alattam,
miért vagyok mégis oly nyughatatlan?

BÖZÖDI GYÖRGY


Halászás 
(94.08.10.)

Miért kapja be a horgot a hal? Mert éhes.
Ó, ez az ügy több ezer éves.

BÖZÖDI GYÖRGY


Hivatlan költők
(94.08.11.)

Jaj, ezek a költők, mi mindent
össze nem írnak,
s ráadásul minekünk szánják
az egészet - írnak.

BÖZÖDI GYÖRGY


Vagyon 
(94.08.12.)

Tudom, nincs semmi vagyonom,
csak a gondolat, mely száll szabadon
a lelkemből kiszakadva,
meg a pillanat, melynek gyönyörét
méha jó sors, a kegyes ég
fenékig üríteni hagyja.

GOETHE (ford. Szabó Lőrinc)


Burját ima 
(94.08.13-14.)

Ajkukon csupán az emlék párája -
kontúrtalan.
Szavaid elpihennek. Már vár
az egyszer volt föld.
Fölkelti bátran ismét a holnapi dalt
és vele együtt szavaidat.
Sziszegésbárd, délibáb, paripa,
kékcsillogású remény.

PENTII MUSTAPAA (ford. Fábián László)


Haza 
(94.08.16.)

Egy életben kétszer vesztettem el,
Nincs, nincs. Bús sorsot értem és kietlent.
Hová vezetsz, utam? Egy hang felel:
keress magadnak elveszíthetetlent.

ÁPRILY LAJOS


Alkalmasok és alkalmatlanok 
(94.08.17.)

Az emberiség fája furcsa fa,
kertészei úgy rendelik keményen,
hogy megfordítva éljen,
és erre legbüszkébb a fa maga:
zöld levele lehull a sárba,
és megmarad a sárga.

KARL KRAUS (ford. Kosztolányi Dezső)


Ősz 
(94.08.18.)

a nyár elszállt, a hegyről leballag a pásztor és hazaindul
sípja
tele
nyállal, sárral.

ORAVECZ IMRE


Tétel 
(94.08.19.)

A szerelem relativitáselméletei közt
mindig marad egy anya, aki szül.

PARDI ANNA


A vidám pék 
(94.08.20-21.)

Bigott
szomjában mindent elivott
kenyeret, cipót...

KARL GUSTAF LARIN KYÖSTI (ford. Rózsa Endre)


Beiratlan lapok 
(94.08.23.)

Fehér naptárt teszünk a falra
s félünk a szűz hópusztaságtól.
Remegve nézünk jobbra-balra,
mint megfagyás előtt a vándor.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ


Alkony 
(94.08.24.)

A hamvas ég
oázissal üdíti
a szerelem nomádjait.

GIUSEPPE UNGARETTI (ford. Lőrinczi László)


Katonák 
(94.08.25.)

Úgy állnak
mint ősszel
a fákon
a levelek.

GIUSEPPE UNGARETTI (ford. Képes Géza)


Finálé 
(94.08.26.)

Az evezőmet most be kéne vonnom.
Hogyan, ha egyszer evezőm sincsen?
Ha egyszer nincs itt se tenger, se bárka?

UGO REALE (ford. Majtényi Zoltán)


Szüret felé 
(94.08.27-28.)

Húzza földre gyümölcse az ágat,
tanulom az alázatosságot.
Talpig díszben pompáztam tavaszkor,
recsegek a dús tapasztalattól.

ILLYÉS GYULA


Medve 
(94.08.31.)

Mindig ölelnék, mindent, a világot,
a fát, a sziklát, a kisgyereket,
vagyok a lompos és otromba jóság,
a láncravert, esetlen szeretet.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ


Almahéj 
(94.09.01.)

Az almahéjat tedd a kályhalapra,
s ha perzselődik, szívd be illatát:
képet idéz,
a gyermekkort mutatja,
amelyből visszanéz anyád s apád.

ÁPRILY LAJOS


Vissza mindig
(94.09.02.)

Vissza mindig a tömegbe:
a tömegben kemény és sima leszel.
A magány megporhanyít...
a magány kikezd...

FRIEDRICH NIETZSCHE (ford. Petri György)


Látogatók 
(94.09.03-04.)

A ház, a cella érdekes nekik,
tudakolják: min és hogy dolgozom.
Miért nem az erdőt fényképezik,
az erdőt, melyből versemet hozom?

ÁPRILY LAJOS


Túladtam mindenen 
(94.09.06.)

Túladtam mindenen,
holmin, vagyonon,
egyebem sem maradt,
csak te, roppant reménység.

FRIEDRICH NIETZSCHE (ford. Tellér Gyula)


1849-es gyermek
(94.09.07.)

- Ne jöjj velem,
fiam,
ez nem
neked való.
- Nem bánom,
úgyis megyek,
Bem apó!

BÖZÖDI GYÖRGY


Eresszed csak 
(94.09.08.)

Jaj, eresszed csak, eresszed,
jön a másik csepp helyette nyomban -
a vérem eresztem el
minden gondolatomban.

BÖZÖDI GYÖRGY


Röviden
(94.09.09.)

Barátaim, ha rövid a papír,
az ember akkor apró verset ír;
higgyétek el, a rövid is elég,
meghalok s úgyis minden töredék.

RADNÓTI MIKLÓS


Mosoly 
(94.09.10-11.)

A vastag déli nap a fán addig tolong,
amíg a lombon át kis piszokba nem lép.
A kis piszok fölött hét kis legyecske dong.

RADNÓTI MIKLÓS


Rövid vers azoknak, akik hátrafelé néznek 
(94.09.13.)

Sorban, szépen. Virslit adnak.
Gyűlünk, gyűlünk, egyre többen.
Hogy előttem sok az ember?
Fő, hogy sok van már mögöttem.

SZILÁGYI DOMOKOS


Gazdagság
(94.09.14.)

Nem vágyom semmire:
Gazdag vagyok.
Gazdag vagyok:
Nem vágyom semmire.

SZILÁGYI DOMOKOS


Mágia 
(94.09.15.)

Almáink nem sietnek. Lassan
pirulnak, mire jő az őszvég.
Mondom ezt, hogy azt is mondhassam:
Minden megjő. Te is megjősz még.

SZABÉDI LÁSZLÓ


Tető nélkül 
(94.09.16.)

Lebbent a szél. A hamuban, tele
dühvel, ki-kinyílt a parázs szeme.
Krumplit sütöttünk. Fent az esten át
repülők szálltak, mint a vadlibák.

ILLYÉS GYULA


Négysoros 
(94.09.17-18.)

Alvó szegek a jéghideg homokban.
Plakátmagányban ázó éjjelek.
Égve hagytad a folyosón a villanyt.
Ma ontják véremet.

PILINSZKY JÁNOS


Magyar a csapások alatt 
(94.09.20.)

Veri a sors a magyart dühösen,
ahogy esik.
Egyet nem üt le testéről sosem:
bilincseit.

ILLYÉS GYULA


Kora ősz 
(94.09.21.) !!!

Húsz éves nyaram
mint a hang elhull, odalesz.
Lombként az éji esőért kiáltana
s most az ősz aranyban mindent visszavesz.

FAZEKAS ATTILA


Kezed ha bántott 
(94.09.22.)

Kezed ha bántott kényre-kedvre,
hogyan büntessen, hogy ne fájjon?
Én megütöttelek, leányom.
Orcámmal ütöttem kezedre.

SZABÉDI LÁSZLÓ


Éjfél 
(94.09.23.)

Az éjszaka nehéz, s lassú az életem,
papírok ostoba halma az asztalon,
egy tiszta vers mögé bújt el az értelem,
azért írok, hogy ne féljek oly nagyon.

FORGÁCS ANTAL


Az első cigaretta 
(94.09.24-25.)

az első cigaretta
s az utolsó köhögés
közötti
remegés
remegés

ÉLTES ENIKŐ


Megbocsátás 
(94.09.27.)

Belébotlottam egy kőbe,
a nyavalya törje ki!
De megbocsátottam neki.

SZILÁGYI DOMOKOS


Itthon
(94.09.28.)

Hazajöttem.
Itthon vagyok.
Most már nincs hova vágynom.

SZILÁGYI DOMOKOS


Hazajönni 
(94.09.29.)

- Jakab úr, mikor jön haza?
- Nem is tudom,
olyan szép minden,
s az egész egy nagy haza.

BÖZÖDI GYÖRGY


Éjtszaka
(94.09.30.)

Fekszik a test, de a sok
lebegő árny áll a falaknál.
Jár a zsebóra, mereng
a pohár víz, hallgat a naptár.

RADNÓTI MIKLÓS


Alkonyodik 
(94.10.01-02.)

A délután szakálla nagyra nőtt
s motyog belé, úgy mint a gyönge vén.
Aludna már, hát kérdi az időt.
S a kút felel: esti itatáshoz
pántos vödör csattan a fenekén.

RADNÓTI MIKLÓS


Értem a szót 
(94.10.04.)

Én értem itt aa madarak szavát,
ha jöttükről beszél a hangos ének,
ha sírják őszi búcsú bánatát -
s ha még dalolnék, ők is értenének.

ÁPRILY LAJOS


Zörgőfű 
(94.10.05.)

Zörögjön mind, ami zörgő
kis kezekben, réteken,
bölcső mellett áloműző
zörgő zörgőzz csöndesen!

KISS ZOLTÁN


Kályhatűz 
(94.10.06.)

Kurtul a nap s mindig zordabbra hül.
Kályhámba már komoly tüzet rakok.
Beszél a láng: nem vagy te egyedül,
mert én is lélek, lüktetés vagyok.

ÁPRILY LAJOS


Péntek 13 
(94.10.07.)

Három macska ballag előttem.
Még nem döntöttek,
merre menjek.
Még nem döntöttek.

ÉLTES ENIKŐ


Gyöngyvirág 
(94.10.08-09.)

Fűzd a gyöngyöd, gyöngyvirág,
hátha lesz még gyöngyvilág!
Gyöngyvirágos gyöngyélet,
ha e gyarlót túléled!

KISS ZOLTÁN


Fölülnézet
(94.10.11.)

Esténként el- meg elmondogatom,
amire barátom, a bölcs int:
- Hiába lakol a nyolcadikon,
fölülről nézve az is földszint.

SZILÁGYI DOMOKOS


Harkály
(94.10.12.)

Odaszállt az ághoz, a holthoz,
megkopogtatta: hol fáj?
és úgy fülelt a harkály,
akár egy orvos.

ILLYÉS GYULA


Riadalom 
(94.10.13.)

A héja fekete kört ír az égre fel,
fölriad az udvar és sápadt port emel.
Minden fölfelé néz, kinyílnak a szemek,
a dúc léce közt a könnyű toll remeg.

RADNÓTI MIKLÓS


Február 
(94.10.14.)

Halvány ezüsfüst futja be a fákat,
a téli reggel éles, zúzmarás.
Olykor, mikor lehúzzuk téli kesztyűnk,
belénk harap a fagy s mi sírni kezdünk,
mert fáj a seb, mint a farkasmarás.

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ


Mackó 
(94.10.15-16.)

Csak egy könyve van
az is szalmából.

FAZAKAS ATTILA HUNOR


Idill 
(94.10.18.)

Gyermekem álmában
pihen a szárnyam.

KOZMA SZILÁRD


9 másodperc 
(94.10.19.)

egy csésze kávé a gyönyör mára
meg a cigaretta
egy dal a rádióban
meg a magány.

BÖLÖNI PÉTER


Reszketve 
(94.10.20.)

Reszketve bújnék hozzád,
De nincs még egy olyan ország,
ki ennyire gyűlöli gyermekét.

VERESS EMŐD


Pécskai töredék
(94.10.21.)

A krumplilevesben
több a szeretet
mint a versben.

JUHÁSZ ZOLTÁN


Pasztell
(94.10.22-23.)

Augusztusi naplemente -
Forró vasárnaptól búcsúzik a nyár,
A Hargitáról még egyet int a napkorong:
most pontos körvonal a láthatár.

KOZMA SZILÁRD


Medália-töredékek 
(94.10.25.)

Göndörfehér a lábad és karod,
Bárány vagy és ezt magad is tudod,
Félve bégetsz, de megtorpan szavad:
Éhes farkas a táj, beléd harap -

DEMÉNY PÉTER


Mi lelte? 
(94.10.26.)

Kutya vonít vaj' mi lelte,
szól a szomszéd hegedűje.

KERCSÓ ATTILA


Búcsúztató
(94.10.27.)

Mosolyog a vasfüst,
lángbaborul az acél,
elvizenyősödik a teleobjektív.
Megint temettünk.

GRAUSAM GÉZA


Örökség 
(94.10.28.)

(Szilágyi Domokosnak)

Elődeim keresztények.
Nagy szent ágyamban
kicsiket alszom
keresztben.

GERGELY MANÓ (EDIT)


Libák
(94.10.29-30.)

Libák bicegnek a parton
tükörképük még lubickol.

KERCSÓ ATTILA


Künn az éjszakában 
(94.11.01.)

Sáros, havas künn a hegyoldal,
egy vándor megy az éjen által,
a szíve telistele gonddal,
és a cipője tele lábbal.

ISMERETLEN KÖLTŐ (Ford. Kosztolányi Dezső)


A fenyő 
(94.11.02.)

Ő itt állt, mikor megszülettem.
És itt lesz, mikor meghalok.

LENDVAY ÉVA


Spanyol 
(94.11.03.)

Itt a spanyol. Micsoda rabság!
Bú-gond fagyaszt csontot, velőt.
Sok-sok ember hal meg manapság,
ki sose halt meg azelőtt...

ISMERETLEN KÖLTŐ (Ford. Kosztolányi Dezső)


Világvége után, 0.1 másodperccel 
(94.11.04.)

A hó könnyezett: úgy várta az olvadást.
A hó nem én voltam - és a Nap se,
csak a könny...

GRAUSAM GÉZA


Magam bátorító 
(94.11.05-06.)

Dehogy halok meg - a fenét.
Az, aki meghal, nem is volt tán.
Mért féljem a sír fenekét?
Én csak növök - az idő fogytán.

HORVÁTH ISTVÁN


A nagy ember
(94.11.08.)

Egy kőfaragó udvarán
találkoztunk - sürgette dolga,
mértéket vett magáról különös
tekintettel az utókorra.

JAQUES PRÉVERT (ford. Majtényi Erik)


Fagyban 
(94.11.09.)

Az idegek feszülnek, mint fagyban a kötelek.
Lógok két veszekedés közt,
mint a szakadásig fagyott
ing a kötélen, télen.

ÉLTES ENIKŐ


Delfinárium 
(94.11.10.)

Állat, jósággal, értelemmel.
Szégyeltem magamat, mint ember.

ZSISKÚ JÁNOS


A hernyó 
(94.11.11.)

Gazdaggá csak a munka tesz.
Szegény költők, dolgozzatok!
A hernyó mennyit görnyedez,
míg pilleszárnya felragyog.

GUILLAUME APOLLINAIRE (ford. Majtényi Erik)


Micsoda madár 
(94.11.12-13.)

Ha játszik, a napot a csőrébe kapja,
Ha röpül, kigyullad a felhő alatta,
de elpusztul, mert kotlóként borul a földre,
megeszik a férgek, megzápul a föld is örökre!

NAGY LÁSZLÓS aztán... 
(94.11.15.)

S aztán, hogy a gond elnyűvi az arcunk,
és elröpül így negyven-ötven év,
mindenki eldalolja életét,
a föld alá bújunk és bölcsen alszunk...

FERNAND GREGH (ford. Kosztolányi Dezső)


Malomkő és emberszív 
(94.11.16.)

Malomkő és emberszív
Jár, kering körözve,
Zúznivalót nem talál:
Magát zúzza össze.

FRIEDRICH VON LOGAN (ford. Majtényi Erik)


A delfin
(94.11.17.)


Delfintánc, játékos derű,
pedig a tenger keserű.
Bár kedvem olykor szertelen,
az élet nem kedvez nekem.

GUILLAUME APOLLINAIRE (ford. Majtényi Erik)


Éj
(94.11.18.)


Fűzágakról csorran az éj,
a hold csak egy vékony karéj.

KERCSÓ ATTILA


Huszadik század
(94.11.19-20.)

Homérosz kortársa: fű volt a lelkem.
Úgy még figyelmet sem érdemeltem,
de most mint EMBER, történettel telve,
csak nem végzem újra bambán lelegelve.

LÁSZLÓFFY ALADÁR


Hullám és gondolat
(94.11.22.)


Kép képre az agyban, hab habra vizen:
kettős jelentésben egyetlen elem!
Ha tenger-özönben, ha szív-kalodában,
ha parányi rab és ha határtalan áram,
örök ár meg apály, ami volt, ami lesz:
árnykép, suhanó csak, árnykép, csak üres.

FJODOR TYUTCSEV (ford. Szabó Lőrinc)


Árva csillag
(94.11.23.)


Az ég beszakadt két hegycsúcs közé.
Öble alján egy kis csillag reng.
Riadt sajgása szívemig nyilall.
Társa: millió. De mind magáért
rendet ragyog
és
azt az árvát ott egy se menti meg.

HORVÁTH ISTVÁN


Az est küszöbén
(94.11.24.)


Kék szigetek és piros folyam
értek küszöbéig az estnek.
Az alkony betette az ajtót,
s egyszerre mind megfeketedtek.

HORVÁTH ISTVÁN


Rend
(94.11.25.)


A mi kuszaságunk még
nem oldja fel
ezt az iszonyú RENDet.

ÉLTES ENIKŐ


Én
(94.11.26-27.)

megszülettem
mi nt egy tiszta sosem látott
érthetetlen gondolat

GÁLL ANNA


Vonítás
(94.11.29.)


Vonít, vonít a szomszéd kutyája.
Ott van magában árván, egyedül.
Szánom, megértőn nézek én reája.
Vonítok én is, de csak belül.

KISS JENŐ


Hazatérek
(94.11.30.)

Mikor a városból hazatérek,
kérdésekbe öltöznek a vének
és mosolyognak rám a cigarettavégek.

JUHÁSZ ZOLTÁN
Vénülés 
(94.12.01.)

Csak elkövette a hibát:
elvette halk menyasszonyát.
Most méltó büntetésül
a ráncaiba vénül, 
s már csak ha ordít, érti a szavát.

JÁNKY BÉLA


Szemüvegem 
(94.12.03-04.)

Szemüvegem már bifokális:
látok életet és halált is.

ZSISKÚ JÁNOS


Amire vágyom 
(94.12.06.)

Sztalaktit lóg a mennyezetről,
sztalagmit a földből mered föl;
ritkán szokott a karcsú, szűzi
cseppkő középtájt ewgyesülni.

ZSISKÚ JÁNOS


Nem kéne 
(94.12.07.)

Nem kéne nékem
karaj kenyéren
s tejen kívül egyéb,
csak ez az ég fenn,
s a felhők szanaszét.

VELEMIR HLEBNYIKOV (Ford. Tellér Gyula)


Ringlíspil 
(94.12.08.)

A körmondata olyan, mint a
vándorcirkuszi forgóhinta.

ZSISKÚ JÁNOS


Világvége 
(94.12.09.)


Egy eseménytelen délelőttön
A közöny fala a városra dőlt.
Egykedvűségbe költözött az élet,
A mánusok nem mérték az időt.
(Egy kutya elácsorgott a mészárszék előtt.)

SZONDA SZABOLCS


Lépcső 
(94.12.10-11.)

Bármint fulladsz, hová lépcső vezet,
nem magasság - mindössze emelet.

HORVÁTH IMRE


Aludni - karcsú híd az 
(94.12.13.)

Aludni - karcsú híd az,
mely mádból holnapodba visz.
Alatta, mint egy álom,
folydogál a víz.

JUAN RAMÓN JIMENEZ (Ford. Franyó Zoltán)


Kőszív 
(94.12.14.)

A köveknek is van szive,
de nem dobban meg semmire.

HORVÁTH IMRE


Lázadók 
(94.12.15.)


Koppány - koppan és idegen
Dózsa önhúsát enni hív
élsz egy szablya-szelt szigeten
októberül benned a szív.

TAMÁSI MIKLÓS


Merénylet 
(94.12.16.)

Diktátorra díszvendég lőtt:
döntik már a díszvendéglőt.

BALOGH JÓZSEF


Ketten 
(94.12.17-18.)

Bár szavaid tőrét nem feledtem,
azért megvoltunk ma is
csendben
ketten.

GÁBOR FERENC


Temető 
(94.12.20.)

a világ legvídámabb helye volt
ó rengeteg búvóhely hanzúrozások -
és még most is néha visszajárnak
- földdel, rögökkel dobigálni.

FERENCZ IMRE


Zsánerkép 
(94.12.21.)

röfög a disznó mondikál
oly derűs e békés jelenlét
lénye és sorsa kiváltotta már
léte személytelen kegyelmét.

SZÁSZ FERENC


Töprengés 
(94.12.22.)


Mindenki kedvére ki tudna élni?
Ki tudna úgy égni,
hogy senkit meg ne süssön?
És akit egyre bántanak,
ne üssön?

GÁBOR FERENCFehér liliom
(94.12.23.)

kuncog a fehér liliom
inni indulnak vig vakok
állj meg fiú a járdaszélen
megállok látok hallgatok

SZÁSZ FERENC


Jel
( 94.12.24-25.)

Nem vezér kell a népnek,
de példa, mint zászló,
mely akkor is elöl jár,
ha tépi golyózápor.

TAMÁSI MIKLÓS


Telítődés
(94.12.28.)

Kútveder. Megcsörren a lánca.
A lánc küldi a mélybe le,
s a rabság az, mi visszarántja,
mikor már csordultig tele.

HORVÁTH IMRE


Virágének
(94.12.29.)

gyökeret vert lopott lovam lába
szorítja torkomat a rettenet,
pogány fohászom senki meg nem hallja
suttogok fülébe virágneveket.

SZÁSZ FERENC


De profundis
( 94.12.30.)

Egy év, egy nap, egy óra, még –
s aztán a láb hiába lép,
elfut minden út s menedék.
Egy év, egy álom, egy bódulat,
s lent leszek úr, a föld alatt,
hol százak meredten alszanak.

LUCIAN BLAGA (ford. Gáldi László)


Csendélet
(95.01.05.)

Először volt az élet
aztán a csend s a szó:
csendélet.

VÁRY O. PÉTER


Miért
(95.01.06.)

Miért beszéljek sokat elleneimről?
Majd beszélnek ők magukról elegendőt!
Miért tegyek rosszat elleneimnek?
Majd tesznek ők eleget maguk ellen!

SZEMLÉR FERENC


Tájszilánk
(95.01.07-08.)

A dombról nézve végtelen a sik.
Testén, mint erek az alkaron,
Vonagló folyó: az alkonyon
Át a szelek a csendet görgetik.

JUHÁSZ ZOLTÁN


Téli ágak
(95.01.10.)

Kusztos Endrének

A hóra teritett festő
utolsó mozdulata.
Most éri fel az éjféli eget.
És ráfagy a pupilla.

FAZEKAS ATTILA HUNOR


Elnökség
(95.01.11.)

Járjuk, járod, járom;
járgány, jármű, járom.

BALOGH JÓZSEF


Hivatal
(95.01.12.)

Irodatündér
mondja a mesét;
bélyegzőpárnán
alszik a pecsét.

BALOGH JÓZSEF


Pára az ablakon
(95.01.13.)

Ujjam el nem mulasztaná
kéjjel szabdalni szerteszét
az ablakom boncasztalán
a Tél halott leheletét.

HORVÁTH IMRE


Aranyöntés
(95.01.14-15.)

Kezdik ott fenn a nagy kohót csapolni
Útjára fut a forró fénypatak.
Mily gazdagok a mi Napunk lakói,
hogy mindig aranyat olvasztanak!

HORVÁTH IMRE


Nézőpont
(95.01.17.)

Ne kútból kémleld az eget -
nem látsz napot, se felleget.

BALOGH JÓZSEF


Pénz
(95.01.18.)

A pénz olyan
mint gyermeked:
gyakran bosszant,
hát elvered.

HORVÁTH IMRE


Taníts meg
(95.01.19.)

tanits meg félni mitől lehetne még
éjféli ágyam szélén ül az idegen
a jászolbölcső hivatalos embere ő
véres a szalma a lába alatt

SZÁSZ FERENC


És mindjárt este lesz
(95.01.20.)

mindenki magában áll a föld szivén
kegyetlen napsugár döfi át
és mindjárt este lesz

SALVATORE QUASIMODO (ford. Franyó Zoltán)


A mélyből
(95.01.21-22.)

Anyám, a semmi, a nagy-nagy semmi! Iszonyat rázza
köröttem kertem, melyre az éjszaka tör!
Anyám, ki egykor sírom voltál,
amiatt, hogy most elhagyom a fényt, anyám,
a félelem miért gyötör?

LUCIAN BLAGA (ford. Gáldi László)


Játékszín
(95.01.24.)

Vaksi néző rivallta:
Miért sötét a rivalda?
Rekedt ripacs replikáz:
Világit a lámpaláz!

BALOGH JÓZSEF


Tűz
(95.01.25.)

a drót nyelve
ujjamba mar
pipacs a kályhában

LADIK KATALIN


Rimbaud
(95.01.26.)

Nagyasszonyok jöttek a templomból -
kis bokorból
ördögszarvakkal ugrottam nekik -

BEKE SÁNDOR


Nyári éj
(95.01.27.)

Harisnyámra réti tücskök
ugrálnak fel
zenélő parázsnak

LADIK KATALIN


Elmúlás
(95.01.28-29.)

Kér, könyörög az elmúlás,
lennék hűséges barátja
Ó, temérdek munkámat ő
hogy nem látja?

RÁDULY JÁNOS


Metszet
(95.01.31.)

Dohányszín alkony a fákon
Szívdobbanásom elüti a telet.
Forgácsok közt alig látszom.
A nap bíbort ereget.

FAZEKAS ATTILA HUNOR


Eladó a palota
(95.02.01.)

Töprenkedik Diogenész, hordóm falán disz a penész,
nem lakom már az akolban, kiírom a Magyar Szó(sz)ban:
eladó hát a palota, cégnyitáshoz kell valuta,
s ha megugrik majd a profit, bérelek egy tartálykocsit.


KLÁRIK ATTILA


Testamentum
(95.02.02.)

Bölcs intelmet hagyok rátok:
rossz szomszédság – török átok.

BALOGH JÓZSEF


Téli rím
(95.02.03.)

HÓ=H2O

BURJÁN GÁL EMIL


Miért kell...
(95.02.04-05.)

ökörség
nyerjen
öröklét
ellen?

BURJÁN GÁL EMILKarjában cipeli
(95.02.07.)

karjában cipeli
anyját a csecsemő
fél elengedni
egy percre is
magára hagyni
nem lehet mert
elrabolja őt a gond
s a mindennapos
félelem

ÉLTES ENIKŐAttila
(95.02.08.)

Tiszamély koporsógödörben
s égboltkriptájával időtlen
mindenség fénytelen határán
álmodva száll lélek-szivárvány.

BURJÁN GÁL EMILFél kerék
(95.02.09.)

Akinek nincsen ötlete,
más sziporkáját fogja be.
Vígan húzatja szekerét
amelyben ő csak fél kerék.

KERCSÓ ATTILA


Tavaszig már...
(95.02.10.)

Ma leesett az első hó,
dermeszti titkait a tél,
fehér vászonra csóka száll
s tavaszig már ott feketéll.

KERCSÓ ATTILAFelséges pillanat
(95.02.11-12.)

Felséges pillanat:
megvarrtad végre
szakadt
nadrágomat.

RÁDULY JÁNOS


Kereszthidra léptem
(95.02.14.)

kereszthidra léptem
és onnan lenéztem
volt ott zöld sárga kék meg minden
az egész életem

LADIK KATALIN


Politika
(95.02.15.)

- Ha van jogrend, nálunk miért pang?
- Forgószélben foszló pitypang.

BALOGH JÓZSEF


A tékozló fiú
(95.02.16.)

Körömhasítékok a fertőzött falon.
Betört a lélek napfogyatkozása.
Királyok királya ki állasz rongyaimon
földre vet a jeges ágyak láza!

FAZAKAS HUNOR ATTILA


Csak az út más
(95.02.17.)

A virágba szorult dongó,
eltaposott, undok pondró,
dobpergéses felakasztás,
egy a halál, csak az út más.

KERCSÓ ATTILAA gólya
(95.02.18-19.)

botcsinálta filozófus,
kettős hazában keresi helyét:
itt árva a fészek, ott árva a vár,
itt-ott elszórva lepottyant
egy barnafiút, egy vándor leányt

SZABÓ FERENCLobogás
(95.02.21.)

Szerelmespár kalandja:
lángragyúlt a kalangya.

BALOGH JÓZSEFEurópai kaláka
(95.02.22.)

Akár lenti, akár fenti -
szomszéddal jó házat fedni.

BALOGH JÓZSEFFalovacska
(95.02.23.)

csak hintáztatod magad
hogy nincs ki lecsutakolna

GERGELY MANÓMadár
(95.02.24.)

Sziporkázó gyurgyalag -
szivárványból gyúrtalak.

BALOGH JÓZSEFCsúnya lány
(95.02.25-26.)

A sötéttől félek,
átölel, hagyom,
olyankor szép vagyok
nagyon.

LŐRINCZ JÓZSEFBalsiker
(95.02.28.)

Költőnk sóhajt: - Fájdalom,
hentes úrnak fáj dalom.

BALOGH JÓZSEFKenderékhez
(95.03.01.)

A tétlenség langyos vizében
áztok:
„Bűzlik ez az egész mindenség már.”
A munka
de kioltaná belőletek ezt az
átkot!

LŐRINCZ JÓZSEFMents meg, Uram!
(95.03.02.)

Ments meg, Uram, a törtetőktől,
mert ha falba törik a szarvuk,
elhiresztelik fűnek-fának,
hogy szégyenüket mi akartuk.

KERCSÓ ATTILAKárvallás
(95.03.03.)

Nem maradt egy körte fáján:
jégverés volt Körtefáján.

BALOGH JÓZSEFVágy
(95.03.04-05.)

Tökéletes és fönséges
kéne lennem.
Van rá mérce:
anyanyelvem.

RÁDULY JÁNOSForradalom
(95.03.07.)

Privatizált pincegádor:
tulaj a hős agitátor.

BALOGH JÓZSEFMáglyafüst
(95.03.08.)

Ha nem lett volna templomdúlás,
máglyahalál és könyvégetés,
ha nem vágna arcomba a füst,
az elégetett könyveké,
mondanám én is: játék a vers,
hagyjátok már abba! Elég!

HERVAY GIZELLA


Itthon
(95.03.09.)

Gyönyörű az erdélyi nyár.
Ennél szebb már csak az erdélyi ősz.
Tán ennél is szebb az erdélyi tél.
Legszebb mégis az erdélyi tavasz.

JANCSIK PÁL


Apáink hantján
(95.03.10.)

Tóth Istvánnak Marosvásárhelyre

ráfizetéses a teremtés
ha minden élőlényt feláldoz
Bábel tornyánál földre ejt és
mint Déva Vára vonz magához

BURJÁN GÁL EMILA XXI. századhoz
(95.03.11-12.)

Hogy azt ne mondhassák,
Semmit sem csináltam,
Engedd meg, hogy tornácodról
Lógassam a lábam!

LŐRINCZ JÓZSEFÉn azt hiszem
(95.03.14.)

Én azt hiszem.
hogy akik
szüzen halnak meg
pokolra jutnak.

SZILÁGYI DOMOKOSÖngyilkosság
(95.03.15.)

Tó fölé dobott kőre
szállt a szitakötő le

BALÁSI ANDRÁSTörténelem
(95.03.16.)

Vér öntözött, Kenyérmező,
fogy a kenyér, sír a mező.

BALOGH JÓZSEFJézus
(95.03.17.)

Ha újra leküldené Őt az ég
Biztos, hogy ismét felfeszítenék...

MARTON LILIEste tíz körül
(95.03.18-19.)

Buddhista szerzetes vonul át
gondolataimon. A kolostor
kapujában imamalmot pörget,
türelemmel viseli arcán
a béke bélyegét.
Nem én vagyok.

BÖLÖNI PÉTERÖrökség
(95.03.21.)

Légy méltó hozzá, vár a juss:
rabságot rontó március.

BALOGH JÓZSEFNémán
(95.03.22.)

Abszolút kisebbség:
Nullalétszám.
Genocidium:
Hullalétszám.

BURJÁN GÁL EMILÉletérzés
(95.03.23.)

A görög hegyekben nő a penész
Kristályok mélyét repeszti a fagy
Forrás vizén úszó fűszál az iránytűd
Haza akarsz menni pedig itthon vagy

LŐRINCZ JÓZSEFGyilkosság
(két hangra)
(95.03.24.)

Gyilkos: Kullogva, sosem szemtől szembe.
Áldozat: Felmutatva. Visszaejtve.

FAZAKAS ATTILA HUNORElső emelet: szilánk
(95.03.25-26.)

megáll. zajok. zöldkék.
madár. tűz. tó. figyelnek.
ő lenne. angyal. ing.
szemében. senki. szerelme?

FAZAKAS ATTILA HUNORAgglegénylakás
(95.03.28.)

Hegyén-hátán sir a lom;
seprű sóhajt: siralom...

BALOGH JÓZSEFKettős béke
(95.03.29.)

Határok ÉS
kisebbségek
SÉRTHETETLENSÉGE.

BURJÁN GÁL EMILNász
(95.03.30.)

Hogy válasszak az élet
s az öröklét között,
ha tested két ágát
rámkötözöd?

LŐRINCZ JÓZSEFItt
(95.03.31.)

Oltárrá nőtt fényképek
kopott féltett térképek
még mosolygó emlékek
feledésbe vert ékek

BALÁSI ANDRÁSHalott patak
(95.04.01-02.)

Kavicsok közt kőbalta villan,
kopár meder, se hab, se víz.
A fövenyen egy madárlábnyom
elkanyarogsz tavaszig.

SZEPESI ATTILAAz árva
(95.04.04.)

A virágcserép nincs a helyén
eszperantóul sem ért a szél
bőröndjét százszor föltúrhatja
anyja kendője nincs sehol

SZABÓ FERENCVízimalom
(95.04.05.)

Fala omlik, teteje roggyant,
lapátjai sorsa letellett.
Mégis, ha zúg az égi szél,
a futó korban kelepelget.

SZEPESI ATTILABalkáni emlék
(95.04.06.)

A vers égbolt-magasában
mintha a napban fénylene
dögre keringő keselyű
a végítélet + jele.

SZEPESI ATTILAVezérek
(95.04.07.)

Vak vezért követve vár a verem:
az elvakult nyomdokán gyászvirág terem.

BALOGH JÓZSEFJégmadár
(95.04.08-09.)

Patak bolyongó vándor
a háta zöld, a szárnya kék.
Isten szemében felragyog,
akár a föld, akár az ég.

SZEPESI ATTILAPárharc
(95.04.11.)

Üres vászon zászlótok -
ellopták a zászlótok.

BALOGH JÓZSEFTörténelem
(95.04.12.)

Földet osztottál, Pusztaszer;
hogy lett belőled puszta szer?

BALOGH JÓZSEFKét nagy ember vitája
(95.04.14.)

Mindkettő hires, és csak jót akar
De szócsatájuk – éles, felkavar.
Természetes, hisz mindkettő – magyar!

MARTON LILIMemento
(95.04.14.)

Ne feledd el láncravert papod:
acél olvasót morzsolva érted imádkozott.

BALOGH JÓZSEFEpilógus
(95.04.15-16.)

Letérdelek a szélben. Maholnap csontjaim
lehullanak a keresztfáról.
Nincs visszaút e távolból.
Letérdelek a szélben:
a legszomorúbb csillag mellé.

FAZAKAS ATTILA HUNORHely
(95.04.19.)

Mint csikó tudtam valamit, mit most nem
ma már nem értem, miben állt hatalma,
hiszen csak egy csupasz öreg fa volt s egy
fényt sejtő ágon néhány sápadt alma.

BALÁSI ANDRÁSMint a hegyek
(95.04.20.)

Intő mosolygó pufók kék-angyalok
mutatják merre menjek mit tegyek
Örök néma lettem min t a hegyek
S oly szelíd hogy ez már nem is én vagyok.

BALÁSI ANDRÁSPolitikus
(95.04.21.)

Békét papol, száguld a föld körül,
s titkon millió kardot köszörül.

BALOGH JÓZSEFVallomás
(95.04.22-23.)

farkasok farkasalmát
gyűjtenek a teliholdas
báránybőrre

FÜLÖP LÓRÁNTNichita emlékház
(95.04.26.)

Tárgyi eszközök s versek, versek...
Írógéped az asztalon.
És te trónolsz – költőkirályként -
homéroszi magaslaton.

RÁDULY JÁNOSRestauráció
(95.04.27.)

A zsarnokkal fújt egy követ:
porkoláb volt, most nagykövet.
Bőröndbe rejt szégyenkövet.
Még jöhet csoda s megkövet.

BALOGH JÓZSEFBolond
(95.04.29-30.)

Biztatnak öreg karvalyok,
mondják, mitől leszek nagyobb.
Nem érdekel a hatalom,
visszaadom. Megmaradok
hulló szirmok alá tévedt
fehér káposzta-lepkének.

BALÁSI ANDRÁSHáborgás
(95.05.03.)

Háborogsz.
– Mennyi ökörség!
Nyugtatlak:
– Ősi örökség.

RÁDULY JÁNOS


Akasztottak
(95.05.04.)

Lógnak a fák szenesedve
a Tejúton feketén
árvaságuk gyökér-kötelén.

FAZAKAS ATTILA HUNOR


A temetésről hazafele
(95.05.05.)

A temetésről hazafele jöttek
és úgy búcsúztak a kapuk alatt
mintha nem látnák egymást soha többet.

WEÖRES SÁNDOR


Mellékdal
(95.05.06-07.)

A szenny úgyis felfeslik, bár akarja,
kinek inge, fedele, anyja nincsen,
öljön, fosszon, míg kedve tartja,
lelkét árulja a rabolt kincsen.

FAZAKAS ATTILA HUNOR


Végletesség
(95.05.09.)

A tél elmúlik
idő szerint,
de én egyszer
beleszülettem;
ezárt legyőzhetetlen
halálomig.

/B./ TOMOS HAJNAL


Martinez
(95.05.10.)

Jött Bukarestbe, halottkémnek,
s a hulla Strasbourgban feléledt.

ZSISKÚ JÁNOS


Legyetek egyszerűek
(95.05.11.)

Legyetek költők, egyszerűek,
úgy írjatok, mint a füvek,
ahogy a fű árnyékát írja
a földre, az örök papírra.

GULYÁS PÁL


Tanítványok
(95.05.12.)

Kereszt alatt sötét esőben
Önmaguk előtt szétesőben.

BALÁSI ANDRÁS


Haiku (5)
(95.05.13-14.)

Kicsi az ember
De bánatában vele
Zokog a tenger.

UTASSY JÓZSEF


Keresztelőn
(95.05.16.)

A rokonság idegyűlt,
markáns sas-orr mindenütt.

DÓSA MÁRTA


Idesüss
(95.05.17.)

Megjött már a havi bérem,
szegény földi, hát idesüss:
harminc darab hamis ezüst.

BALÁSI ANDRÁS


Elnöki fogadás
(95.05.18.)

Hét országra szóló fennköltség:
ám az országnak fene költség.

BALOGH JÓZSEF


Próbatétel
(95.05.19.)

Találj ki magad alá
egy égő boglyát.
Mig bődösig érnek a lángok
biztosan kiszámitod
a jéghegyekhez vezető
legrövidebb utat.

/B./ TOMOS HAJNAL


Szóművész
(95.05.20-21.)

Gondosan válogatok az ércek
között: ha az álmok felszakadnak,
zokognak, duzzognak, kacagnak
a vérszipó szerelmes lidércek.

BALÁSI ANDRÁS


Szamársztrájk
(95.05.23.)

Győztünk! - ittasul
az elnyúzott sereg.
A hajcsároknak felmondott a gazda
de minden szamár hátán
ott maradt a nyereg...

BALOGH JÓZSEF


Haiku (1)
(95.05.24.)

Hitető égbolt!
Várok alattad árván.
És nincs szivárvány.

UTASSY JÓZSEF


Családi emlék
(95.05.25.)

Öreg kancsó, a polcon áll,
milyen kopott, meg is repedt...
Ez a felirás prédikál
róla: „Hit, remény, szeretet.”

GARAI GÁBOR


Hallgasd!
(95.05.26.)

Hallgasd, hogy cimbalmol az eső,
hogy jajonganak a harangok,
hogy konganak a fény léptei
az üres termek mélyén,
és hogy túr a vakond
a dolgok alatt.

BENŐ ATTILA


Egy mondat
(95.05.27-28.)

Már téged is megigézett
a madarak vonulása,
és nem érzed, hogy itt marad
arcod bevégzetlen mása.

BENŐ ATTILA


Élet
(95.05.30.)

egy lépcsős-kereszten
elhalványult képek
jelennek és tűnnek el

FÜLÖP LÓRÁNT


Hajnal
(95.05.31.)

Szép lány, ne álmélkodj,
ez csak az árnyékod!

BALÁSI ANDRÁS


Halál
(95.06.01.)

Mikor megtörtént
akkor csak a tűz érdekel
akkor kisebb helyen és
többen elférek egyszerre

FÜLÖP LÓRÁNT

Tudva
(95.06.02.)

Hazudsz. Tudod. Tudom.
Már nincs is mit tegyek,
és újra bekapom.
Mint gyíkot a legyek.

BALÁSI ANDRÁS


Csak benned
(95.06.03-04.)

Nézed tenyereden hogy verdes egy lepke,
s már-már azt is látod, mint száll az egekbe
színek hűtlenségét s a nyarat feledve,
de csak benned él az, amivé lehetne.

BENŐ ATTILA


Zsoké
(95.06.06.)

Bort vedelt s a földhöz vágta:
elmaradt a díjas vágta.

BALOGH JÓZSEF


Hiába
(95.06.07.)

Hiába nyitom az ajtómat
a kint és a bent nem vegyül
csak a huzat lesz nagyobb belül

BENŐ ATTILA


Akkord
(95.06.08.)

Álmaim hajóját a póknak adtam,
hadd fogjon vele bogarakat.
Nehéz kő esett le a szívemről,
most nehéz kő van a szívem alatt.

WEÖRES SÁNDOR


Haiku (4)
(95.06.09.)

Amerre nézek:
fegyver, fegyver és fegyver.
Megölnek egyszer!

UTASSY JÓZSEF


Akasztás
(95.06.10-11.)

Gyilkolt hajón, röpcsin szállva -
létszám megy a másvilágra.

BALOGH JÓZSEF


Hideg szél
(95.06.13.)

lakatlan kő, hever a hátam,
emlékek nélkül, nélkülem
az évmilliók halott hamujában.
Hideg szél fújdogál.

PILINSZKY JÁNOS


Kötés
(95.06.14.)

Nem menthetem föl a fákat
a susogás kötelezettsége alól
sem a méheket
a dünnyögés szokásától
föl nem oldozhatom

ALBERT ZSUZSA


Párbeszéd
(95.06.15.)

Miért látsz olyan messzire?
Szememben könnyek vannak.

VIHAR BÉLA


Dolce vita
(95.06.16.)

Ketten, öregek
(176 évesek, ha összeadjuk),
kicsit már süketek, szinte már vakok.
Egy régi filmet néznek a tévén.
Egy Fellinit. A címe: Édes élet.

GÖMÖRI GYÖRGY


Többség, kisebbség
(95.06.17-18.)

Kis acél vagyok, s te két akkora
irdatlan tömeg, te vagy a kova.
Ütsz, mert nélkülem égigérő szikla
lehetsz, de tőlem származik a szikra.

ZSISKÚ JÁNOS


Paróka
(95.06.20.)

Száll, napok óta
szálldos a nyárfagyapot.
Ősz a boróka:
fején gyapjú-pamacsok -
fehér paróka.

KISS BENEDEK


Harlekin ars poeticája
(95.06.21.)

Nem sírhatom el senkinek,
elkacagom hát mindenkinek.

VIHAR BÉLA


Nyári vihar
(95.06.22.)

Nyári vihar, a szürkeség fényes,
tölgyeket taroló kaszája.
Hasad a hasonlat olyan éles,
mint a hisztis Hajnalka szája.

BALÁSI ANDRÁS


Az új világeszme
(95.06.23.)

Kiveszett a longobárd, kiveszett a dák.
Hajrá, gepidák!

ORBÁN OTTÓ


Terveim
(95.06.24-25.)

terveim évről évre nőttek
majd együtt lettünk mind kisebbek
akár a polcszéli befőttek
melyeket végleg elfeledtek

BALÁSI ANDRÁS


Sebesség
(95.06.27.)

Nem tudok elég lassan úszni
élvezve az összes zöldet
egyenként a folyó cseppjeit

VILLÁNYI LÁSZLÓ


Ha...
(95.06.28.)

Ha rózsát virágozna
a retek,
sajnálnánk megenni
a gyökeret.

KERCSÓ ATTILA


Hajnal
(95.06.29.)

A pontosság mintaképe:
sosem siet, el sem késik.
Méltósággal járja végig
az ébredés útjait.

RÁDULY JÁNOS


A csend...
(95.06.30.)

A csend görnyedt vállamon, bólogat,
ásittat az üres váróterem,
visszafüttyent egy rohanó vonat,
utószele átvág rongy lelkemen.

BALÁSI ANDRÁS


Szegmentum
(95.07.01-02.)

Látott sokat: önlétén ásitott,
Egy gazdátlan, sötét golyó, kiszáll
A semmi súlyos bársonyán keresztül.
Semmit sem mozdit: elsüvit a szem,
Látott: lehunyja végül önmagát.

KOVÁCS ANDRÁS FERENCHiába

(95.07. 04.)

A hiánzt tömögetők áldatlan
munkája láttán eszembe ötlik:
mit raknak majd helzébe annak,
amivel ma ay űröket betöltik?

KERCSÓ ATTILASírkövek
(95.07. 05)

Megroskadtak a sírkövek:
nekidőltek az időnek.

RÁDULY JÁNOSEgyütt

(95.07.06.)

Másokkal naponta nyugovásig:
velük én folyton - de ki velem?

A jóhiszeműség tigrisszája tátva -
illesztem állkapcsai közé fejem.

ARATÓ KÁROLYŐ

(95.07. 07.)

Smikor levetette kockás nadrágját,
amikor levetette bojtos süvegét,
amikor lehúzta ormótlan cipőit,
leakasztotta gumiorrát...
búskomor lett a bohóc -
jobbik felét dobta sarokba.

KERCSÓ ATTILANégysoros

(95.07. 08-09.)

Mikor már nem működik -
bomlik az ész:
fölragyogását látod -
jön a sötét.

TAKÁCS ISTVÁNAz éhenkórász fogyókúrája

(95.07. 11.)

Naponta csak egyszer eszem,
akkor is csak képletesen.

SÁRÁNDI JÓZSEFKései tiszteletadás

(95.07. 12.)

Előragyog majd az idő,
kardhüvelyéből villan a fény
és fölsebzi a levegő
vén arcára: ki voltam én.

UTASSY JÓZSEFKettősség

(95.07. 13.)

sötét sötét sötét
sötét sötét világos
sötét világos világos
világos világos világos

WEÖRES SÁNDORBohóc

(95.07. 15-16.)

a hamis ujjon megpörgetett
kékszeplős labda-világ
csak az öröm szomorúsága valódi

FAZAKAS ATTILA HUNORZúzódás

(95.07. 18.)

egyenes bukórepülésben mint
angyalok aluminium gerince
egymás roncsain éjszakáin
keresztül / vagy soha

FAZAKAS ATTILA HUNORAlkonyi hasonlat

(95.07.19.)

Jó volna ittmaradni még.
Tudattalan-emléktelenül.
Csak, mint a kő. A viz. - Az ég.
Kihunyni csöndben, mint az alkony.
S egy sugárnyit ragyogni még.

MAKAY IDA

Barátaim
(95.07. 20.)

Olyan mélyen benn-élnek életemben,
hogy egyedül már soha nem vagyok -
Az egyik valami tömlöc-veremben,
a másik - a másik talán halott.

JÉKELY ZOLTÁNA pók

(95.07.21.)

A pók utánoz valakit,
de nem tudom, ki a'.
Most éppen csendet takarít
felhős hálóiba.

WEÖRES SÁNDOR


Zsákmány
(95.07.22-23.)

Tudod-e mit hozol,
ha marékkal, ha zsákkal,
te Holdon botorkáló ember,
mikor a Földre visszatérsz?
A kutyák megkövült éji bánatát!

ZELK ZOLTÁNKezdődik

(95.07.25.)

Kezdődik az emlékek feleződése
a kimélet demarkációs vonala
mint áruló nyomokra
ügyelünk elhagyott szavainkra

MARAFKÓ LÁSZLÓAkár a rózsa

(95.07.26.)

Akár a rózsa, belső parancsra,
sziromról sziromra,
igy nő a vers is,
szóról szóra.
Akár a rózsa.

KÁROLYI AMYHét őszi mondat

(95.07.27.)

Hajszálon múlunk. Nyers vizek.
Ősz van. Este. Szuronyvilágos.
Romlott bálványok. Beton Húsvét-sziget
körül elsötétítő kezem szálldos.

BOTÁR ATTILAKapáláskor

(95.07.28.)

Kiszárad a gaz is, ez olyan aszály.
Ugyanakkor erős a mégis élő
gyomnövények gyökere, mint csak ősszel.
A kapa nem elég éles őhozzájuk.

TAKÁCS ISTVÁNEst

(95.07.29-30.)

Est, komor est. A hiányod
Szemem széléhez szivárog.
Csöppen, csöppen s a sötétben
nyílnak tőle a virágok.
Milyen kár, hogy ezt se látod.

BALÁSI ANDRÁSVendég

(95.08.03.)

Íme a kenyér - erejét.
Íme a víz - idd nyugalmát.
Íme a tűz - égesd el félelmed.
Íme az ágy - álmodd ifjúságod.

RUMEN SZTOJANOV
(Ford. Szondi György)Boldogság

(95.08. 04.)

Ez a tanitó,
ez a szórakozott és kancsal,
kinek mindig rosszul feleltem,
mindig rosszul, mindig érthetetlenül rosszul,
ma tanácsomat kérte.

MALINA TOMOVA
(Ford. Szondi György)Egy ballada redukciója

(95.08. 05-06.)

A mosógép a lepedőt
lágyan zúgva csak mossa, mossa.
Ágnes nem meri kikapcsolni,
Áll mellette, nézi zokogva.

ORBÁN JÁNOS DÉNES

Négysoros
(95.08.08.)

volt vacsorám vacsoracsillag
hajnalaim szép-hidegek
szeretőim a szürke utak
reám csókolták a telet

SEBESTYÉN IRÉN


Éjszaka
(95.08.09.)

Most közvetiti a Hold a napfényt.
Tolonganak, némán nézik a fejfák.

BIHARI SÁNDOR


Az erőszak halálára
(95.08.10.)

Olvad árok partján átok:
Csendteli új vers.

SZONDA SZABOLCS


Az élet csúfnevű halálnál
(95.08.11.)

kopogtál beléptél találtál
bajt bolondot ócskaságot
(amire furcs éned vágyott)
az élet csúfnevű halálnál

GULYÁS JÓZSEF


Koldus
(95.08.12-13.)

Kis-stilű tolvajként igyekszel
lógni tőlem. Meglestelek
Vidd csak amit batyudba rejtel
hisz koldus vagy - fölmentelek

CSORBA GYŐZŐ


A tengerpartra
(95.08.15.)

A tengerpartra kifekszik a tenger,
a világ végén pihen a szerelmem
mint távoli nap vakít a szívem
árnyéka vagyunk valamennyien.

PILINSZKY JÁNOS


Haljárás
(95.08.16.)

Sörénye fésületlen a pénze vékony
s hableány lénye oly álomszuszékony
hogy mire a parton utánaillannál
már nem egyéb a kifoghatatlan halnál

HATÁR GYŐZŐ


Véremnek elég volt egyetlen átok
(95.08.17.)

Verecke hires útjának porát
fölsöpröm a halottak élén,
s az ugart mint vakond töröm föl
ha te vársz rám a munka végén.

ORBÁN JÁNOS DÉNES


Hol élsz?
(95.08.18.)

hol élsz? kérdezi
pörge kalapban
Árokszállási Feri -
mélyen magamban

GULYÁS JÓZSEF


Álarcok mögött
(95.08.19-20.)

Mint rothadt mag a földben,
Melyet a nap ottfelejtett
Ül a lélek ünneplőben
Lázitja a béna csendet

SZONDA SZABOLCS


Levél
(95.08.22.)

Nevezhetem-e levélnek
egy pillanattal azután,
hogy levált az ágról?

VILLÁNYI LÁSZLÓ


Becsüld halandó
(95.08.23.)

Becsüld, halandó, amig élek,
szavaim halandó becsét.
Két ember közt legrövidebb
út az egyenes beszéd.

SZILÁGYI DOMOKOSÜnnep
(95.08.24.)

Kezében fölmosórongy, lábánál vödör.
Bemárt, facsar, töröl. Nyomában,
mint karácsonyfadíszek dobozából
fölfénylik az ünnep.

P. NAGY ISTVÁN


Harang
(95.08.25.)

A harangban nincs kondulás
mint ahogy nincs a levegőben
s a nyelv nem érti mire jó.

VILLÁNYI LÁSZLÓ


Városnézés Stratford-on-Avonben
(95.08.26-27.)

lédiz end dzsentlemen
ez itt a szülőháza
ez itt a sírja
ez itt a kérdés

MOLNÁR VILMOS


Táncoló láng
(95.08.29.)

Lángom táncoló rajza a falon
mutatja amint forgolódva égek:
vádemelő árnyékát láthatom
a lángnak, mely megszüli majd pernyémet.

HORVÁTH IMRE


Kis csendes égbolt
(95.08.30.)

Akárhogy is nézem, nem az az égbolt;
azon más csillag; kis tűnő esti fény volt;
az egy másik csillag, mint égboltja másik;
amannak a tüze ide sose látszik.

SINKA ISTVÁN


Haiku-II
(95.08.31.)

Tizenhét szótag
még sok is ha nincs mit mondj.
Hát mondod: izé.

MOLNÁR VILMOS 


A virágok estig élnek

(95.09. 01.)

a virágok estig élnek
akár a férfi ha senkije
de ki hagyna magára s ki hagyna el
virágot s férfit ennyire

NAGY ATTILA


A legutolsó ember
(95.09. 02-03.)

Nagy gúlát rakott. Kő-tengert.
És, hogy meghalt, ime a rom
fennen hirdeti az embert,
ki őt alkotta egykoron.

OTTÓ EMIL


Az őrült kutya
(95.09. 05.)

Bomlott elmével, őrülten táncol:
eltiltották a csontrágástól!

RÁDULY JÁNOS


Sírfeliratnak
(95.09. 06.)

Jó itt, jó egyedül. Ide nem jön senki utánam,
lombzene, tücskök közt békén nem-lehetek.

VÁRADY SZABOLCS


Mi ez?
(95.09. 07.)

No nézd meg, mi ez,
például ez a mai nap.
Pontosan ezt láttam
a minap.

BÖZÖDI GYÖRGY


Őszi terror
(95.09. 08.)

Lombriadalom.
Megtizedeli a szél
a leveleket.

UTASSY JÓZSEF


Téli magány
(95.09. 09-10.)

A tó zsebtükrén
féllábon állva alszik
gúnárom, ludam.

UTASSY JÓZSEF


Éj a szobában
(95.09. 12.)

ujj
fáj
mécs
a kanóc
de csip
lila parázs
álomban elhamvadó

WEÖRES SÁNDOR


Egy tegnapi testépítőhöz
(95.09. 13.)

Alakod, izmaid megőrzésén kivül
Nem is foglalkoztál mással.
A cél számodra most is elsődleges -
De már csak dohányzással.

SZONDA SZABOLCS


Késés
(95.09. 14.)

Az ember mindig valahonnan késik éppen.
Késnek a vonatok, késnek a repülőgépek.
Fél és késik a madár, meg-megszakítja röptét.
Én pedig, mit lekéstem: az öröklét.

ALEKSZANDR GEROV (ford. Szondi György)


Századvég
(95.09. 15.)

Nincs üveg, füst kéklik már fénylő ablakok arcán,
Gránát robban fel, fegyver az élet ura.
Hagyjuk a vért most, lényeges inkább zöld szeme újból,
Földünknek, mert él; létünk élteti őt.

SZONDA SZABOLCS


Dózsa
(95.09. 16-17.)

Nem is fáj már: tépjétek hát
a húsomat s egyétek!
Tudom úgyis: megmaradok
történelmi leckének.

RÁDULY JÁNOS


Stanescu-élmény
(95.09.19.)

Kipróbáltam az írógépedet:
lepkekönnyű lett a testem,
lelkem pedig dalos madár
két szemébe költözött.

RÁDULY JÁNOS


Szines dia
(95.09. 20.)

vérzik az ég alatta nő
ül egy padon körötte tér
és alkonyat mi semmit sem
határol ám a nő fehér
kalapja még reménykedik
parázsol mint erőszakos
halál előtt a vér

PETRI CSATHÓ FERENC


Görögök
(95.09. 21.)

Mindenik szófüzér külön egy-egy ékszer.
Itt mindenki él. Néha egy szándékos hiba.
Tökéletes. Ilyenkor tisztán emlékszem
Az élet boldogabb, teljesebb formáira.

BALÁSI ANDRÁS


Vétek
(95.09.22.)

Ráveték az első követ
Az vesse... hiába
Kő követ követ.

BALÁSI ANDRÁS


Üzenet a nyársforgatónak
(95.09.23-24.)

örökparázs alatt friss álmaim
közös nyársra húzva sülnek
ha enni akarok ehetek
de csak nyersen néhány falatot
a sültek már neked jutnak
ne hagyd hogy elégjenek

BALÁSI ANDRÁS


Átégeti magát
(95.09. 26.)

Ha belegondol végtelenségébe,
verejtékezni kezd az ég.
A hold menekül.
Átégeti magát a feketeségen,
nyomában lélegzik a világ.

GYERMÁN JÚLIA


"Futam"
(95.09.27.)

a szamos parti liget
aűsűrű smaragd lombjaiban
nemcsak magyarul
románul
tótul
svábul
zeng a dal
hanem mindenek fölött
fülemüléül.

PÁKOLITZ ISTVÁN


Biztos jel
(95.09. 28.)

Leheletemmel beleihatom
a levegőbe: ŐSZ VAN.

SZONDA SZABOLCS


Vadászálom
(95.09. 29)

A határban szólnak a puskák:
Három napja ettem-pihentem.
Vadászálom: nem is puskák,
nem a határ, nem a kopók -
csörtető csönd tart készületben.

BOTÁR ATTILA(95.09. 30.)

Tél van. Boldogságom a bűn
finoman beszitálja.
Csendesen gyűl tiszta gyűlöletem
a világra.

AGHY ATTILA


Két mondat
(95.10.03.)

Megméritek
a feltételek mérlegén
az embereket.
Megméritek
az emberek mérlegén
a feltételeket?

ZALÁN TIBOR


Hajad
(95.10.04.)

Hajad: mint az eső. Vagy mint a hajnal.
Vagy mint a fűselyem.
A százezer szál mind utat keres,
hogy szívemben meggyökerezzen.

AGHY ATTILA


Feledés
(95.10.05.)

A feledésben
semmi se vész el,
ne is birkózzunk
a feledéssel,
mert mit nem őriz
emlékezés,
békésen óvja
a feledés.

WEÖRES SÁNDOR


Fakutya
(95.10.06.)

Szája fa
foga fa
hangja fa
fa fa fa
igy ugat a fakutya

KÁROLYI AMY


Lélek-puzzle
(95.10.07-08.)

teszem veszem rendezgetem
bár tudom a legfontosabb
darab már régen elveszett

BALÁSI ANDRÁS


Lélekcsatározás
(95.10.10.)

A telefon már engedelmes állat,
Néha akkor csöng, amikor akarom;
Néha meg néma és ilyenkor
gyűlölöm: egy ellenséges hatalom.

SZONDA SZABOLCS


Melyik az
(95.10.11.)

Szeretem Jókait mivel anyám
egy nappal halála előtt
egyik könyvébe el tudott merülni
s nem szenvedett. Csak tudnám melyik az

HAJNAL GÁBOR


Őszi tücsökdal
(95.10.12.)

Kerek hasamon szundikál a nap,
csak bámulom, hogyan nő, nődögél
mellettem óránként a hangyalak.
(Koma azt hiszi, hogy örökkön él.)
Lehet, jövő héten éhenhalok,
de addig is ünnep minden napom,
csak álmodni, dalolni hagyjatok.

BALÁSI ANDRÁS


Sírvers
(95.10.13.)

Helyezkedés, hazugság, tőrök
mihez szólt, nyúlt: beszennyeződött.
A föld termő trágyává alakítja:
ez a jó anyagcsere ősi titka.

KERESZTURY DEZSŐ


Lépted alá
(95.10.14-15.)

Lépted alá föld kerül idejében,
intésed elé levegő.
Amerre jársz, ott tér terem,
utad hosszával tágul az idő,
s amit megélsz, a létet gazdagítja.

AGHY ATTILA


Készülődés
(95.10.17.)

Revolvert a vetett ágyba.
Könyvet a bomlott oltárra.
Éber csöndet a szívbe.
Az íjat feszesre - ívbe.

KULCSÁR FERENC


Pokolban
(95.10.18.)

És kínok kínja, hogy egyetlen
szó nélkül kell viselni
az elviselhetetlent,
hogy jobban halljuk, mint híznak
a kiválasztottak a mennyben.

MARIN SORESCU (ford. Ladányi Mihály)


Hálavers a tollhoz
(95.10.19.)

Vándorlok, növök, fogyok,
mint lagúna körül az atoll.
Fölöttem élő őrtorony
mint egy árva pálmafa - a toll.

BALÁSI ANDRÁS


Nyelvlecke
(95.10.20.)

Valaki: Beszéljünk világnyelven!
Másvalaki: Barbárul?

SZONDA SZABOLCS


Széljegyzet
(95.10.21-22.)

Elvérzik a rózsa a palánkon.
Meg-megáll, már nem szalad.
Csupa dér mögöttem a lábnyom.
Hanyatlom, akár a nap.
Nem váltottam meg népemet.
Nem váltottam meg magamat.

KÁLDI JÁNOS


Egyensúly
(95.10.24.)

Zizzen a kő is.
Levél szab rendet száraz
Avar-világban.

KÁLI ISTVÁN


Kérdés
(95.10.25.)

Ha bírná nyárig
Tavaszt hozónak látnánk
Aranyesőnket?

KÁLI ISTVÁN


Andersen
(95.10.26.)

Szépet álmodtam és sokat meséltem
A Csend Tündére eljött egy nap értem
Azt mondta: Jöjj! Most már pihenni kell...
S legszebb mesémet nem mondhattam el...

MARTON LILI


Üresjárat
(95.10.27.)

Lám, megszólalt
ő is végre:
áment mond a
semmiségre.

RÁDULY JÁNOS


Temetés
(95.10.28-29.)

Betonozzák az udvart.
Anyaföldet temetnek.

KERCSÓ ATTILA


Kapu előtt
(95.10.31.)

Az öregek a kapuk elé ültek
Adót szednek az októberi napsütéstől.
Vénül a nap is - mondják.
Ereje gyengül.

KERCSÓ ATTILA


Gyermekében
(95.11.01.)

Száguldó szélbe szórta magvait,
Születendő gyermekében a hit.

KERCSÓ ATTILA

Ha szavaik
(95.11.02.)

Ha minden szavuk kőként visszahullna
Keserves sors várna a szószátyárokra.

KERCSÓ ATTILA


Svejk lovasszobra
(95.11.03.)

lovat álmodni svejk alá
és látni őt nyeregben
ez az uram urambocsá
ami létezhetetlen

VERESS GERZSON


Avar-rugdaló
(95.11.04-05.)

...ezt a nehézkes őszt, ködöt:
aludni készülő bölényt,
a megtévedt vadludakat,
a mindig visszaülni-kész reményt,
a kályhafényű gesztenyéket,
magábaforduló sövényt
dédelgetem, és árulom már
magamban a télnek szegényt...

PÉCSI GABRIELLA


Tollrajz
(95.11.07.)

Költők között a legjobb tetőfedő
tetőfedők a legjobb költő
vagyok

SÁRÁNDI JÓZSEF


Járulék
(95.11.08.)

Már imádkozni sem tudunk,
rég elfeledtük az imát,
meghalt a magyarban a magyar
s az emberben a világ

SÁRÁNDI JÓZSEF


Két véglet
(95.11.09.)

Az életemet, lám,
elpolitizálom.
Halottként majd úgyis
lakat a számon.

RÁDULY JÁNOS


Nyugdíjas
(95.11.10.)

Nyugdíj kenyerén
csak tengődik. Holtáig
életreitélt.

JÁNKY BÉLA


Öregkor
(95.11.11-12.)

Gyermekláncfűvel
benőtt sínpár a kihalt
végállomáson.

JÁNKY BÉLA


Pára tornya
(95.11.14.)

Lesz-e még tornya
a léleknek, mikor majd
felszáll a pára?

JÁNKY BÉLA


Töklámpák
(95.11.15.)

Gyermekkori bolondozás:
a kertet kósza lidérc járja.
Pislog a kormos fák között
töklámpák izzó szemepárja.

SZEPESI ATTILA


Mementó
(95.11.16.)

Verset irok. A kis ablakon át
egy csiz lesi a fürge ceruzát.
Felsóhajtok: gyenge! kevés...
Biccent. Mintha tudná: nincs ennél
édesebb kétségbeesés.

BALÁSI ANDRÁS


Amióta
(95.11.17.)

árva lelkemet felemelted,
sárga szemed s indaszerelmed
az örök örömhöz kötött,
derűsen, mosolyogva járok
hazug és álnok puritánok,
meg sanda gyilkosok között.

BALÁSI ANDRÁS


Repülőúton
(95.11.18-19.)

mint könnyű felhő úszik a gép hófedte csúcsok felett
- ki hinné, hogy lenn a mélyben élnek még emberek?
nem tudom a Dolomitok-e vagy az Alpok
de egyszerre megértem Indira asszonyt
aki a Himalája havába temetkezett

GÖMÖRI GYÖRGY


(önzés?)
(95.11.21.)

gyermekkoromban mindenki nyelvét
akartam érteni, ma csak az enyémet
értem - ez lenne a változás?

FÜLÖP LÓRÁNT


Egy autóroncsra
(95.11.22.)

Ócska fémváz, bádogszemét,
a szurdok szélén fennakadt.
Tetején bölcsen masíroznak
lázpiros suszterbogarak.

SZEPESI ATTILA


Pestis
(95.11.23)

Hoznák a pestist,
ha a patkányok tudnák,
hogy ők patkányok?

JÁNKY BÉLA


Jéggyűrű
(95.11.24.)

Úgy deresedsz, úgy
őszülsz, ahogy a hűség
szíved köré fagy.

JÁNKY BÉLA


Kisiklás egy terepfelvételből
(95.11.25-26.)

Topográfia ide-oda
életünk megfoghatatlan
halként siklik tova.

SÁRÁNDI JÓZSEF


Sorsok
(95.11.28.)

házasok kapujában
sóbálvány: a szobrod

BALLA KÁLMÁN


mozgások
(95.11.29.)

Kalapemelős délután
- lét előtt vagy lét után -
zötyög az idő kereke:
a Tejúton lefele
s fölfele a Golgotán.

KULCSÁR FERENC


Félek a sötéttől
(95.12.01.)

félek a sötéttől
lábam
egy megrajzolt hídon
a fényhez oson

ZIRIG ÁRPÁD


A hegyorom
(95.12.05.)

Nap égeti, szél porlasztja.
Roskadozik a hegyorom.
Megsajnáltam: leszek az ég,
s palástommal betakarom.

RÁDULY JÁNOS


Mikesi féltés
(95.12.06.)

Nincs is szívem. Ami bennem lüktet,
dobog,
Zágon szíve. Ó, csak ő maradjon
boldog!

RÁDULY JÁNOS


!
(95.12.07.)

Most már rohannék farkastorok éjbe
Vígan hagynám hogy ránts csapdád mélyére
Most már adnám testemet mit sem kérve
Adnám lelkemet egy szóért cserébe.

BALÁSI ANDRÁS


Ars poetica
(95.12.08.)

Kerüld a középszerűséget
: plagizálj a legjobbaktól!

GERGELY MANÓ (EDIT)


Kút
(95.12.09-10.)

nézzük
magunkat
szemünkben
ringatózva
megszámlálhatatlan
csillagok

SIMKÓ TIBOR


Ó, de megjártam!
(95.12.12.)

ó de megjártam!
mindent megjártam
hová forduljak?
forduljon föl!
köszönöm, köszönöm

GULYÁS JÓZSEF


...La Mancha
(95.12.13.)

- Nos, utad végén, mi várt, Don?
- Ki hitte volna:... célmalom!

VERESS GERZSON


Egy napon így szólt
(95.12.14.)

ember tudja mit?
egy napon így szólt
a Nagy Hivatal
hallgasson ránk
csináljon amit akar

GULYÁS JÓZSEF


Majd egyszer
(95.12.15.)

Mindig csak az út...
majd egyszer visszatérek.
Mindig csak a víz...
majd egyszer iszom belőle.
Mindig csak az ég...
majd egyszer elszállok a
madarakkal.

OZSVALD ÁRPÁD


Életfogytiglan
(95.12.16-17.)

ítélet: ittélet

VERESS GERZSON


Alvadó tengeren
(95.12.19.)

Mióta vérbe süllyedt lélekbárkád,
s csak ez az egy szál életdeszka maradt,
sorshullmámok s vérvihar bolond táncán,
kapitány - önmagad gályarabja vagy

BALÁSI ANDRÁS


Citátum
(95.12.20.)

"A postás mindig kétszer csenget."
"Magyarul tanítom a csendet."

VERESS GERZSON


Pillanat
(95.12.21.)

Hirtelen homorúvá lett a tó tükre,
s a holdsugáron evező felhőkre
hajlongó fekete fenyőket festett
a sandán fel-felleső ideges szél.

BALÁSI ANDRÁS


Magántulajdon
(95.12.22.)

Lapos kövek egymásra téve:
ez itt a kertek kerítése.
Körülkeritni, az a fő!
Pedig a kert is csupa kő.

KISS JENŐ


A belgrádi vár
(95.12.29.)

Innét ugrott le Dugonics Titusz.
Innét szárnyalt fel a déli harangszó.
Halál s dicsőség, harc és diadal -
s mindkettő messze hangzó.

KISS JENŐ


Fenn és lenn
(96.01.05.)

odafent csupa derült koszorúzás
aranyozás és megbocsátás
mélyben a szörnyek morogva járnak
dörömbölnek és bosszút állnak

KÁROLYI AMY


Bogár
(96.01.06-07.)

Diólevélen halk futam:
hat láb, négy recés szárny suhan
és két gömb-végű csáp kutat
a levél síkságán utat

WEÖRES SÁNDOR


Régi versek
(96.01.09.)

Turkálom mégis a sok lapot:
hátha akad egy tetszhalott!

RÁDULY JÁNOS


Költészet
(96.01.10.)

Mi a költészet? Kőszikla, szakadék,
Botrányos ajtók kilincse,
S ha bejutottál, napsütötte labirintus.
Pofonvert felnőtt férfi.

NAGY B: VIKTOR


Végül
(96.01.11.)

Végül az élet csuda egyszerű:
ború s derű.

KERCSÓ ATTILA


Idő (IV.)
(96.01.12.)

Haragszom az időre, mert
jön, megy és nem marad
mire poharam koccintásra nyújtom
kezembe ad egy újabb poharat.

KERCSÓ ATTILA


Innen...
(96.01.13-14.)

Innen már az egész vágy-űzte világ, s még Isten is oly parányi,
mint lakó árnyékéletemben egy távolodó, szürke csillag:
mosolyogva sóhajtok, ha egy-egy régi fényképről visszapillant,
felidézem, s olyan jó hiánya tépte szívemben rátalálni.

BALÁSI ANDRÁS


Napjuk melenget
(96.01.16.)

Tépettjei a tereknek
fogvicsorgatva szeretnek,
napjuk, ha nincs is, melenget;
így lész tövisből teremtett,
behódoltan is eretnek:
kovácsolsz fénylő fegyelmet,
sebet adsz s véred ered meg.

HATVANI DÁNIEL


Ha nem...
(96.01.17.)

Ha nem tudhatsz mindent,
minek a részletek,
karcsú bokály helyett
csörrenő cserepek.

KERCSÓ ATTILA


Tovasuhansz
(96.01.18.)

Tobasuhansz s eltűnök - fényed nélkül
holt árnyék: kiáltanék s nincs szavam,
forró testemre fagyos sötétség ül,
s beleolvadok lassan, hangtalan.

BALÁSI ANDRÁS


Quiz
(96.01.19.)

nekünk itt
kétszer van éjfélünk szilveszterkor!

mi már ilyen fiúk vagyunk:
maradunk kivárunk

VERESS GERZSON


Fény és gondolat
(96.01.20-21.)

Megvillan a fény és
illan a gondolat.
Az első rögtön meghal,
a másik megmarad.

RÁDULY JÁNOS


Álmélkodás
(96.01.23.)

Bement a ház az ablakon
Kívül rekedt a csend
a hasbaszúrt látvány
a falon kalimpált
csak befogott fülekkel
lehetett észrevenni

MONOSZLÓY DEZSŐ


Kooptálás
(96.01.24.)

Dávid robogóját támasztja a falhoz,
bekopog, beköszön s szól: Góliát, tartozz
te is valahová, elepeszt a bánat.
Jöjj velünk, beveszlek, hordozd a parittyámat.

DÉNES LÁSZLÓ


...hasonlatok a bab-ben
(96.01.25.)

(roppant, gyűlölt szilánk a nyár:
puffasztó sláger, lótestű só-álom
tátong, járható a szó, ha vár,
s nem indázik sora, hogy társra találjon)

FAZAKAS ATTILA-HUNOR


Akárki
(96.01.26.)

Jézus nagyon szerette Jánost
csak az egykedvűséggel megáldott
istenek szívében
egyenlő mindenki

MONOSZLÓY DEZSŐ


Hallgatásom titka
(96.01.27-28.)

mivé lenne egy nő férfi nélkül
és mivé egy nő férfi nélkül

GERGELY MANÓ (EDIT)


Csoda
(96.01.30.)

Leheletből lett zúzmara,
Átváltozás, fagyos csoda.
Ha ismét vízzé szégyenül,
bajuszukon a harmat ül.

KERCSÓ ATTILA


Villanyvezeték
(96.01.31.)

Ki-kibukkantják csigás fejüket
a villanypóznák az akác fölött:
egymásnak adják az üzenetet,
mint váltófutók vagy a hírnökök.

SIMON ISTVÁN


Magyarok
(96.02.01.)

Ó, mi de furcsa nép vagyunk,
ha kezünkben már poharunk,
s végre szomjunk is kútra visz,
mindig zavaros lesz a víz...

SIMON ISTVÁN


Forrás
(96.02.02.)

Az életből, ha jól megélt s megértett,
S végül derűvel köszönt a megoldás,
Nem marad vissza keserű utóíz,
Csobogás szól. Az élet - mint a forrás.

JORGE GUILLÉN (ford. Somlyó György)


Növekedés
(96.02.03-04.)

Ó hogy vizsgálja öklét s hegyes térdét
a kamasz, kérdve: férfi vagyok-e?
És boldog bámulattal telik szíve, míg
kövülni kezd már ökle, könyöke.

ADOLF ENDLER (ford. Eörsi István)


Ablakban
(96.02.06.)

Kolibri szállt a júniusi fényben,
Szinte hangot se ad az elfutó viz.
Egy légy röpült át erre nagy szerényen.
Alig susog, még fiatal, a nyárfa.
Minden együtt volt egy perc ablakában.

JORGE GUILLÉN (ford. Somlyó György)


November
(96.02.07.)

A kertek felé kiragyogva, mint
arany sarló, novemberi hold szállt
s remegve bújnak a vén rozmaring
oldalához a deres őszirózsák.

SIMON ISTVÁN

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Névmutató


Aghy Attila (3)
Albert Zsuzsa (1)
Apáti Miklós (1)
Arató Károly (1)
Áprily Lajos (13)
Guillaume Apollinaire (2)
Balási András (27)
Balla Kálmán (1)
Balogh József (26)
Beke Sándor (1)
Benjámin László (1)
Benő Attila (4)
Bihari Sándor (1)
Lucian Blaga (2)
Botár Attila (2)
Bertold Brecht (1)
Bölöni Péter (2)
Bözödi György (8)
Burján Gál Emil (6)
Giorgio Caproni (1)
Giosué Carducci (1)
Csorba Győző (1)
Demény Péter (1)
Dénes László (1)
Emily Dickinson (4)
Dósa Márta (1)
Adolf Endler (1)
Éltes Enikő (5)
Fazakas Hunor Attila (13)
Ferencz Imre (1)
Forgács Antal (1)
Fülöp Lóránt (4)
Garai Gábor (1)
Gábor Ferenc (2)
Gáll Anna (1)
Gergely Manó (Edit) (4)
Alekszandr Gerov (1)
Gömöri György (2)
Günter Grass (1)
Grausam Géza (2)
Jorge Guillén (2)
Gulyás József (4)
Gulyás Pál (1)
Fernand Gregh (1)
Goethe (3)
Gyermán Júlia (1)
Hajnal Gábor (1)
Határ Győző (1)
Hatvani Dániel (1)
Hervay Gizella (1)
Velemir Hlebnyikov (1)
Horváth Imre (7)
Horváth István (3)
Illyés Gyula (6)
Ismeretlen költő (2)
Jancsik Pál (1)
Jánky Béla (6)
Jékely Zoltán (3)
Juan Ramón Jimenez (1)
Juhász Gyula (1)
Juhász Zoltán (3)
Káldi János (1)
Káli István (2)
Károlyi Amy (4)
Kercsó Attila (18)
Keresztury Dezső (1)
Kertész Péter (1)
Kiss Anna (1)
Kiss Benedek (1)
Kiss Jenő (3)
Kiss Zoltán (2)
Klárik Attila (1)
Kosztolányi Dezső (11)
Kovács András Ferenc (1)
Kozma Szilárd (2)
Karl Kraus (1)
Kulcsár Ferenc (2)
Günter Kunert (1)
Karl Gustav Latin Kyösti (1)
Ladik Katalin (3)
Lászlóffy Aladár (1)
Lendvay Éva (1)
Friedrich von Logan (1)
Lőrincz József (5)
Makay Ida (1)
Marafkó László (1)
Marton Lili (3)
Molnár Vilmos (2)
Monoszlóy Dezső (2)
Pentii Mustapaa (1)
Nagy Attila (1)
Nagy B. Viktor (1)
Nagy László (1)
Friedrich Nietzsche (2)
Ottó Emil (1)
Oravecz Imre (1)
Orbán János Dénes (2)
Orbán Ottó (1)
Ozsvald Árpád (1)
Pardi Anna (2)
Pákolitz István (1)
Sandro Penna (1)
Petri Csathó Ferenc (1)
Pécsi Gabriella (1)
Pilinszky János (3)
P. Nagy István (1)
Lauri Pokjanpaa (1)
Jaques Prévert (1)
Radnóti Miklós (5)
Ráduly János (16)
Ugo Reale (3)
Salvatore Quasimodo (1)
Sárándi József (4)
Sebestyén Irén (1)
Simkó Tibor (1)
Simon István (3)
Sinka István (1)
Marin Sorescu (1)
Nichita Stănescu (1)
Szabédi László (2)
Szabó Ferenc (2)
Szász Ferenc (4)
Szemlér Ferenc (1)
Szepesi Attila (6)
Szilágyi Domokos (7)
Szonda Szabolcs (8)
Rumen Sztojanov (1)
Giuseppe Ungaretti (3)
Utassy József (6)
Takács István (2)
Tamási Miklós (2)
/B./ Tomos Hajnal (2)
Malina Tomova (1)
Fjodor Tyutcsev (1)
Várady Szabolcs (1)
Váry O. Péter (1)
Laurii Vita (1)
Einari Vuorela (1)
Veress Emőd (1)
Veress Gerzson (5)
Vihar Béla (2)
Villányi László (3)
Weöres Sándor (8)
Zalán Tibor (1)
Zelk Zoltán (1)
Zirig Árpád (1)
Zsiskú János (6)