2011. október 3., hétfő

Egy önkéntes pályaőr feljegyzéseiből (27): A seggbe rúgott ütköző


Gergely Tamás: Vigyázz, ha jön a vonat

Bakter Bálint feldúltan, de pontosan érkezett. Már hallott a történtekről, vetette oda idegesen, mégis töviről hegyire el kellett mesélnem neki, amit a saját szememmel láttam. Hiába, konkrét gyerek, ha lehetne, mindenből fényképet – mit fényképet? egész sorozatot! – készítene, hogy minden a maga helyén legyen az eseményen.

Szerencsém volt a korai állomási meditációmmal is, mert most egyszerűen csak el kellett ismételnem neki mindazt, amit a Megafon-ról végiggondoltam, s mikor a befejeztem, közös megegyezéssel kipipáltuk azt a verset is a nyomtatott példányban.

Ezzel rajtam volt a sor, hogy kérdezősködjek, s meg is tettem: izgatottsága felől faggattam Baktert. Családi eseményre gyanakodtam, de aztán kiderült, hogy ez a fura figura egyedül él, se kutyája, se macskája, családi gyökerei a homályba vesznek , és akkor valahogy megértettem, miért ragaszkodik olyan erőteljesen a versgyárhoz, egyáltalán egy olyan helyhez, ami védelmet és otthont nyújthat számára, és ahol megtalálhatja azokat a válaszokat, melyek az őt foglalkoztató kérdésekről szólnak.

Nem sikerült közel kerülnöm a lelkéhez. Legalább is, nem az elején. Úgy látszik, egyoldalú kommunikációra volt beállítva. Ő ugyanis elvárta, hogy vele mindenki nyíltan beszéljen, maga viszont végig a háttérben maradt, mintha nem is számítana és csak egy eszköz lenne a sors kezében. Egy kérdezőbiztos, aki feladatot teljesít, semmi többet, önálló véleményt, gondolatot, érzelmet ne várjunk tőle, csupán csak kérdéseket. A válaszadás ránk, a világra tartozik... Mondhatom, szépen vagyunk, gondoltam magamban, és nem tudtam belenyugodni abba, hogy képtelen vagyok szóra bírni ezt a különben egyáltalán nem ellenszenves emberpéldányt.

Elhatároztam, hogy finom zsaroláshoz folyamodva próbálom meg kiugratni a nyulat a bokorból.

– Úgy látom, nincs köztünk bizalom – mondtam. – Semmi baj, ezennel én is leállítom magam. Befejeztük a szemináriumot!

Hosszasan, sokat sejtetően nézett rám, mint akit mélyen megbántottak, de valami miatt szavát vesztette és nagyot sóhajtott.

– Nem publikus – nyögte ki végül, és tudtam, hogy ezzel megjelent páncélján az első, alig észrevehető repedés.
– Valami baj érne, ha beszélnénk róla?
– Utálom a panaszkodást. Pláne, ha a probléma csak rám tartozik.
– Akkor viszont ajánlatos jól el is rejteni.
– Csakhogy én nem vagyok színész... Az alakoskodás nem kenyerem...

Addig-addig emlegettem a közösen eltöltött órák emlékét és a közös feladatot, hogy végül beadta a derekát. Lehunyta a szemét, mint aki nagyobb biztonságban érzi magát, ha sötétség veszi körül, és beszélni kezdett.

...Tegnap délután beállított testi-lelki jó barátja távoli szülőhelyéről, akivel együtt végezték az iskolákat, majd a katonaságot, azóta viszont nem látták egymást, a kapcsolatot sem tartották. Szó szerint a semmiből bukkant föl a fickó – nevezzük Attilának – azzal, hogy váratlanul erre akadt megbízatása, és arra gondolt, hogy jó lenne egyúttal felmelegíteni a kapcsolatokat. Annyira örvendtek egymásnak, s egymásban az egykori emlékeknek, hogy az Attila unszolására úgy döntöttek: görbe délutánt tartanak a versgyár napsütötte, füves udvarán, amelyről tág kitekintés nyílik a városka határába. Az udvart, mintegy 700 méter távolságban egy iparvágány szeli ketté, enyhe kanyart ír le és eltűnik az ipari övezet vas- és betonkerítései között. A hely jellemzésére Bakter egy saját rigmusát is idézte, amely pár sorban összesűrítette – igaz, egy reggeli hangulatra vonatkoztatva – mindazt, ami a két gyerekkori barátot azon a délután körülvette:

A reggel mindig szép nagyon.
Eldöcög egy tehervagon.
A síneken terjeng a rozsda.
Egy-egy pecázó indul botjával
horgászni a zavarosba'.
Töprengek egy-egy illaton:
jázmin vagy orgona vajon?

A görbe délutánhoz, persze, nem volt elegendő a rigmus révén miniatürizált bukolika, ezért beszereztek hozzá kellő mennyiségű sört, bort és rumot, ez utóbbi Attila kedvenc italának bizonyult. Bakter ebből a legegyszerűbb logika alapján megállapította, hogy barátja szemernyit sem változott; aki hű marad az ifjúkori piához, az rossz ember nem lehet... Az udvaron tüzet raktak, a tűz fölé rostély is került, a rostélyra kolbász, flekken és húsos szalonna, továbbá vastagra vágott hagymakarikák és piros paprika, mindezzel, no meg az üvegekkel ügyesen eljátszadoztak, a kedvük egyre magasabbra hágott, különösen az Attiláé, Bakter igyekezett korlátok között tartani a kanmurit, amennyire lehetett, de azt is tudta barátjáról, hogy ha egyszer belelendül, nehezen áll meg a pohár- és üvegtörésnél, azoknál jóval látványosabb és bizonytalanabb kimenetelű bravúrokra is képes.

Attila minden elfogyasztott pohár után egyre biztosabb lett abban, hogy ő egy sziú indián, természetesen álruhában, de harcos szíve változatlanul rettenthetetlen és nagy feladatokra hivatott. Még néhány pohár és attól kezdve a fejébe vette, hogy valahol elhagyta a tomahawkját és azt neki a föld alól is elő kell kerítenie. Egy idő után neki is látott a kutatómunkának, végigpásztázva a gyárudvar közeli és távolabbi szegleteit, nagy előszeretettel rugdosva szét a fűben látható gyakori vakondtúrásokat és hangyabolyokat, csak úgy porzott belé a mező. Ő, Bakter Bálint meg kényszeredetten mindenütt a nyomában, azon töprengve, hogyan foghatná vissza indián barátja harci lendületét...Szó se róla, indiánosdit játszottak régebben is, amikor Attila még a szülővárosa melletti bakterházban lakott édesapjával és egy öreg kandúrral. Az apa vigyázott a sorompóra, hogy mindig olajozottan, pontosan működjön és esténként mindig legyen rajta egy pislogó lámpás, hogy akiknek arrafelé vezet az útjuk, nehogy beleszaladjanak a sötétségben a gőzösnek. Ugyancsak az apa gondozta a váltókat és amikor csak tehette, hosszan elgyalogolt a sínek mentén, szemügyre vett minden egyes csavart, sínszeget, talpfát, villanyoszlopot, jelzőt, szemafort, átereszt, hidacskát, egyszóval mindent, ami pontosan behatárolt vasúti birodalmához tartozott. Attilát egyedül nevelte, felesége meghalt, tudott szigorú is lenni a fiához, de olykor szokatlanul engedékenynek mutatkozott...

Nem egyszer történt meg, amikor a bakterház melletti szemafor pirosra állt, hogy félórán át is vesztegelni kényszerült egy-egy tehervonat. Attila ilyenkor szabályosan ostrom alá vette az „ellenséges” szállítmányt, s győztes hadvezérként kapaszkodott fel az ácsorgó pőrevagonokra, Bakter Bálint meg a szófogadó harci tömeget képviselte a támadások során. Istenem, mennyit ugráltak le-fel a félig mozgó, nyikorgó járgányokra! És hiába óvta az apa a rakoncátlan kölyköket, azok egy csepp félelmet sem éreztek. Hiába, ha bátor indiánok voltak...

Bakter attól tartott, most is ugyanaz a virtus hatalmasodott el a barátján, mint ami gyermekkorukat kalandosan megédesítette. Szerencsétlenségükre, az udvari szertelenkedés közben feltűnt az iparvágányon egy buzgón dohogó teherszállítmány, valamelyik gyárhoz érkezett anyagutánpótlás, azzal igyekezett a kicsi dízel mozdony mihamarabb gyárkerítésen belülre kerülni, de előtte még átvágott az orrunk előtt a versgyári mezőn. Attila megiramodott, szemében sziúindián szikrák gyúltak, uff-uff, kiáltozta, de útközben egyensúlyát vesztve kétszer is majdnem elesett. Ettől begorombult, s mert a szerelvény fürgébb volt nálunk, már csak az utolsó vagont érte el. Iszonyú dühvel lendítette lábát az acélosan csillogó hátsó kerék felé. „Szétrúgom a seggedet, te állat!” - kiabálta és még két iszonyatos rúgást mért az ütközőkre, majd zúzott bokával és lábfejjel összeesett és mindjárt utána jajgatni kezdett. A fájdalomtól teljesen kijózanodott. Nem értette mi történt vele, Bakter nem tehetett mást, mint otthagyta barátját a földön, gyorsan a gyárba szaladt, telefonált a mentőknek, akik rekordidő alatt ki is vonultak bőszen szirénázva, s Attilát beszállították a helyi kórházba... Bakter szinte az egész éjszakát bent töltötte a kórteremben, barátja ágya mellett, akit teletömtek ugyan fájdalomcsillapítóval, de így is lázálomban fetrengett egész éjszaka. Akkor aztán a reggeli személyzet leváltotta Baktert, aki lóhalálában igyekezett az állomásra, hogy velem találkozhassék... Most meg ez a baleset is, a söröskocsival...

Átkozott hely ez a vasút... Hát sosem lesz már vége?

Bakter Bálint egy másik rigmusa is eszembe ötlött ez alkalommal, ami úgy érzem, remekül passzolt az elmondottakhoz:

A bakter, úgy rémlik, mindenhez ért:
kutat ás, fát vág, befűt, vért
csapol, nyomot olvas, főz, varr,
kerítést foldoz, tornyot mászik, jóddal
fertőtlenít, állatot kúrál, meszel,
szőlőt metsz, s mikor már-már betemet,
havat seper...

Nincsenek megjegyzések: