2008. december 24., szerda

Post mortem (Sorin Stoica)


Egészen biztos, hogy Sorin Stoicát azért kezdtem el fordítani, mert megtudtam, hogy tragikusan és bűnfiatalon halt meg. Jóformán ki se írhatta magát becsületesen, munkái máris post mortem jelentek meg és ekként kénytelen begyűjteni a neki kijáró babért is.

Bár ha jobban meggondolom, előbb elolvastam néhány versét a Panseuri involuntare c. kötetből, amelyek azonnal fölkeltették az érdeklődésemet: ki lehet ez az ember? Honnan jön?

Az interneten kis erőfeszítéssel manapság majd mindenre választ kaphatunk. Különösen a fiatalabb nemzedékek esetében. Fiatal alkotók, kutatók, gondolkodók, kevés kivételtől eltekintve, jelen vannak a világhálón: megmutatják magukat, kommunikálnak, nyilatkoznak, munkáikat, gondolataikat népszerűsítik.

Sorin Stoicáról ezt találtam:

Született Băneşti-Prahovában, 1978, meghalt 2006-ban, súlyos betegségben. Rendkívül tehetséges költő, prózaíró, antropológus. Egyidőben a bukaresti egyetemen tanársegéd és a Parasztmúzeum kutatója. Jelentősek prózakötetei, illetve az oral history műfajában készült mélyinterjúi, amelyek kiművelésében szorosan együttműködött professzorával, Rostás Zoltánnal. Kiemelkedő e téren Tur-retur c. kétkötetes munkájuk a legkülönfélébb romániai rétegtípusok világmigrációs hajlandóságáról. A tárgyról készült mélyinterjúkat Rostáz Zoltán és Sorin Stoica hallgatói készítették, az egyeségesítés és a szerkesztés maradt a könyvet jegyző szerzőkre. Antropológiai érdeklődésének köszönhető az az antológia is (Cartea cu EU-ri, 2005), melyben szerzőtársai mellett Sorin Stoica a projektben részt vevő tanulók őszinte, nyers, sokszor szürrealista megközelítésű világlátása nyomán alkotta meg Együgyű mondolatok (Panseuri involuntare) c. ciklusát. Nem kevésbé izgalmas olvasmány - állítják a kritikusok - az az interjúkötet, amelyben ugyancsak Rostás Zoltánnal és hallgatóival a diákotthonok életét láttatják, realista-naturalista hűséggel (Jurnal de camin - Kollégiumi napló, 2008).

Korai halála önkéntelenül is mítikus fénybe vonta a kimagasló fiatal tehetség alakját, a megjelent nagyszámú nekrológ súlyos veszteségként érzékelte az idő előtti távozást. Egyesek azt is megpróbálták kibarchobázni, milyen fordulatot vett volna az író pályája, amennyiben nem teszi lehetetlenné a végzet. Van, aki nagy regényírót, a hozzá közelálló valóság rajongó szerelmesét, más a költőt látja továbbélni benne. Hátramaradt kórházi naplója, illetve prózai kísérletei, amelyek Aberaţii de bun-simţ (Illedelmes marhaságok) címmel jelentek meg 2007-ben új, már be nem váltható távlatokat ígértek. Ugyanakkor, a Román Akadémia post mortem Ion Creanga-díjjal jutalmazta a Stoica-féle próza egy korábbi alkotását (O limba comuna - Egy közös nyelv, 2005)

Több tucatnyi versét áttanulmányozva és kiválogatva megállapíthattam, hogy a hang, a költői alapállás nagyon ismerős volt számomra; magyar költészetben Kenéz Ferenc az ehhez hasonló versbeszéd sikeres kidolgozója a huszadik század nyolcvanas-kilencvenes éveiben. A Stoica-féle verseken meglátszik, hogy a szerző "hozott anyagból" dolgozott, amelyben a szárnyaló gyermeki fantáziát kötelezően megmerevíti az autentikussághoz való ragaszkodás. Úgy kell elfogadnunk ezt a fajta költészetet, ahogy megszületett: a tudományos kutatással foglalkozó költő akaratlan, idejekorán felismert játékának.

Kölcsönsorok II. című, készülő második fordításantológiámnak meghatározó darabjai az alábbiak.

****

SORIN STOICA
Együgyű mondolatok / Panseuri involuntare

Miért álmodozunk?
(De ce visăm?)

Álmodozunk hogy tudjuk mihez kezdjünk holnap
Álmodozunk hogy másoknak legyen mit mesélni
Vagy hogy valami ne váljon valóra.
Álmodozunk mert az álomtól elálmosodunk
És gondolataink elunják magukat.

Visăm ca să ştim şi noi ce-o să facem mâine
Visăm ca să avem ce povesti celorlalţi
Sau poate ca să nu se întâmple în realitate
Visăm pentru că visul ne face poftă de somn
Şi ca nu cumva să ni se plictisească gândurile.

Ha láthatatlan lennék…
(Dacă aş fi invizibilă…)

Először is írásban közölném anyuval hogy láthatatlan vagyok
És ne ijedezzen ha valami megmozdul a házban
Benéznék a szegények ablakain
Hogy fogalmam legyen hogyan is tudnak megélni
Autóbuszra szállnék és idegen országokba utaznék
Védeném az országot
És legfőképp a családot
Majd megvívnék a gonoszokkal
És ők még csak az okát se tudnák miért
Áthatolnék mindenféle szilárd dolgon
Ha láthatatlan lennék
Bevonulnék az osztályba és a tanító néni így szólna:
- Hol van Andreea tanuló?
Építenék magamnak egy nagy házat
Két emelettel
Mindenkit megrémítenék aki nem hisz a szellemekben
És mindennek a tetejében bebújnék a televízió dobozába
Hogy lássam mi zajlik odabent?

Mai întâi i-aş spune în scris mamei mele că sunt invizibilă
să nu se sperie dacă se mişcă ceva în casă
M-aş uita pe geamul celor săraci
ca să realizez cum pot trăi ei
M-aş urca în autobuz şi m-aş duce în ţări străine
Mi-aş apăra ţara
Şi mai ales familia
Apoi m-aş bate cu cei răi
Şi ei nici măcar nu ar şti de ce
Aş trece prin tot felul de lucruri solide
Dacă aş fi invizibilă
M-aş duce în clasă si doamna învăţătoare ar zice:
— Unde e eleva Andreea?
Mi-aş face şi o casă mare
Cu două etaje
I-aş speria pe toţi cei care spun că fantomele nu există
Şi, la urmă de tot, aş intra puţin în televizor
Ca să văd, pe acolo ce se întâmplă?

Kapitalizmus
(Capitalism)

A kapitalizmus asszem olyan
Mint egy három emeletes tömbház
Amelynek lakói idegesek tőle.
A kapitalizmus sztrájk
Egy embercsoport
Akit lenyűgöz a városi tőke
Egy ország amely bennünket igazgat
Egy hazudós újság
Egy dallam a Tőkéből
Két szőke bombázó ajkán
A kapitalizmus valami amit más országokban lelünk föl
Vagyis a hely ahol a pénzt tartják.

Capitalismul io cred că e aşa
Ca un bloc de o sută de etaje
Care stă oameni d-ăia nervoşi pe el.
Capitalismul e grevă
E un grup de oameni
Care sunt obsedaţi de capitalele oraşelor
O ţară care ne conduce pe toţi
Un ziar mincinos
O melodie de la Capital
De la blondele alea două
Capitalismul e ceva care-l găsim în alte ţări
Adică locul unde se ţin banii.

Hazafinak lenni
(Să fii patriot)

Hazafinak lenni annyi mint el ne hagyd országodat
Mert aztán mindhalálig a fejedhez vágják
Itt kell maradnod és országodat dicsérned
Akárha Andreea Marint
Csakis a Steaua csapatának szurkolhatsz
Énekelned kell December elsején
És úgy rettegned a tatárokat, hogy egyszer minden tatár feldobja a talpát.

Să fii patriot înseamnă să nu cumva să pleci din ţara ta
Că după aia o să te batjocorească până mori
Trebuie să stai şi să lauzi ţara ta
Ca pe Andreea Marin
Să ţii neapărat cu echipa "Steaua".
Să cânţi de 1 Decembrie
Şi să-ţi fie aşa o frică de tătari, că toţi tătarii moare.


Hogy néz ki egy paraszt
(Cum arată un ţăran)

Egy paraszt általában eléggé ágrólszakadt
A bőre cserzett
Sok ránc az arcán
Szorgalmas és egyszerű
Még pontosabban úgy néz ki, mint egy ember népviseletben
Igazából a paraszt mindig népviseletet hord
És báránybőr kucsmát
És mikor az ágyba bújik, gatya van rajta
És néha még valami
És enyhe moldvai kiejtéssel beszél
És egy idő óta kész palimadár pedig csak megjátssza magát

Un ţăran arată în general destul de necăjit
Are tenul zbârlit
Multe liniuţe pe faţă
E harnic şi e simplu
Mai precis, arată ca un om în costum naţional
Ce mai tura-vura, ţăranul mai mereu e în haine naţionale
Şi cu căciulă de oaie
Iar când se culcă, stă în izmene
Uneori mai poartă o ie pe el
Şi vorbeşte cam moldoveneşte
Iar de un timp încoace are o faţă de fraier şi se dă mare.

Beszeszelők
(Alcooliţii)

Azokat akik az asztal alá isszák magukat
Beszeszelőknek hívják
Ezeknek a szerencsétlen embereknek
A hasában szivacs képződik
És mikor az kiszárad, szomjúhozik és kérve kér
És az emberek adva adnak
Mert ilyenek a beszeszelők
Ezek a beszeszelők egy-kettő asztal alá isszák magukat
Mert ők ott jobban alszanak
Vagy ki tudja, tán ők is látni szeretnék
Milyen egy asztal alulról nézve

Ăia care beau până cad sub masă
Se numesc alcooliţi
Oamenilor ăstora, săracii de ei,
Li se formează câte un burete în burtă
Şi când el se usucă şi îi e sete, cere, cere
Şi oamenii îi dau, dau
Pentru că asa sunt alcooliţii
Alcooliţii ăstia una-două cad sub masă
Pentru că acolo dorm ei mai bine
Sau, cine ştie, or fi vrând să vadă şi ei
Cum arată o masă în interior.

Tehetség
(Talent)

A tehetség valami olyan fogyaték amivel egyes emberek születnek
A tehetség megtanulni embernek lenni ha nagyok leszünk
A tehetség az ha valaki dörzsölt és a jég hátán is megél
A tehetség valami olyasmi ami az ostobák fölött szárnyal
És aztán belénk költözik
És egy színpadon fellépünk rikoltozni mint a bolondok
Vagy minek szaporítsuk a szót
A tehetség az, hogy van valakid a hadseregnél.

Talentul e un cusur cu care se nasc unii oameni
Talentul e să învăţăm să ajungem oameni când om fi mari
Talentul e când eşti şmecher şi te ţine cureaua
Talentul e ceva care zboară deasupra proştilor
Şi apoi intră în noi
Şi ne ducem pe o scenă să ţipăm de nebuni
Sau, ce s-o mai lungim?
Talentul înseamnă să ai pile în armată.

Miért nincs szoknya a férfiakon?
(De ce bărbaţii nu poartă fustă?)

A férfiak nem hordanak szoknyát
Mert hímneműek
Úgyhogy a törvény se igen engedélyezi nekik
Voltak egyesek, akik hordtak valamikor
De látták hogyan néznek ki
No meg ha egy nő levágatja a haját azonnal felismerszik
A szoknyájáról
És ha a férfiak szoknyát viselnének nem focizhatnának
És nem is rögbizhetnének
És miért ne mondanánk ki?
Aki a szoknyát kitalálta, az a lányoknak dedikálta.

Bărbaţii nu poartă fustă
Pentru că sunt de genul masculin
Aşa că lor nici legea nu le prea permite
Şi au mai purtat unii, mai demult,
Dar au văzut cum arată
După aia, dacă o femeie e tunsă, noi imediat o recunoaştem
După fustă
Iar dacă bărbaţii ar purta fustă, nu ar mai putea juca fotbal
Nici măcar rugby
Şi, de ce să n-o spunem?
Ăla care a inventat fustele le-a dedicat fetelor.

A zene
(Muzica)

A zenét olyan ember találta fel, aki sok-sok évvel ezelőtt élt
Nagyon szomorú volt
És szeretett volna felvidulni.
Gutenberg volt a neve.
Egy szép napon Gutenberg könyvet
Olvasott az ágyban
Vagy a tévét nézte
És szóla:
- Mi lenne, ha valami modern dolgot teremtenék, mondjuk zenét?
Csakhogy, valamivel korábban, úgy 8-9 millió éve
Más emberek is föltalálták a zenét
Egymásnak ütődve
Felfigyeltek a hangok közti különbségre.
Ezután egy ősember nagyot rikkantott
Egy iszonyúan mély szakadék mellett
És visszhangja támadt
Mire többen is odajöttek
És különböző hangokon rikoltoztak, egy ütemre
Napjainkban egy zenésznek hasonló ötlete támadt
A tévét nézve.
Henri Coandă volt a neve,
És szerette volna, ha az emberekben több a romantika.
Ámde, egészen másként esett meg egy Bétóven
Nevezetű jeles histórikussal
Aki azt állította, őseink találták fel a zenét
Hogy országunknak is legyen himnusza.

Muzica a fost inventată de un om care a trăit cu mulţi ani în urmă,
Era foarte trist
Şi a vrut să se înveselească.
Gutenberg îl chema
Într-o zi, Gutenberg stătea în pat
Şi citea o carte
Sau se uita la televizor
Şi a spus:
- Cum ar fi ca eu să realizez ceva modern şi anume muzica?
Dar, puţin mai înainte, adică acum vreo 8-9 milioane de ani
Alţi oameni au inventat la rândul lor muzica
Lovindu-se unii pe alţii
Si observând diferenţa de sunete.
După care, un om preistoric a ţipat
Lângă o prăpastie foarte adâncă
Şi s-a auzit ecoul,
Aşa că au venit mai mulţi
Şi au ţipat cu diferite voci, formând un ritm
În zilele noastre, un muzician a avut ideea asta
De la televizor.
Îi zicea Henri Coandă,
Şi a vrut să fie oamenii mai romantici.
Însă, cu totul altfel au stat lucrurile cu un mare istoric
Pe nume Betovăn.
Care zicea că strămoşii noştri au inventat muzica
ca să avem şi noi un imn al ţării.

Miért nyírják tövig a katonák haját?
(De ce soldaţii trebuie să se tundă pe piele?)

Katonák esetén kívánatos a tövig nyírt haj
Meggátolni a tetvek felbukkanását
Amelyek elszaporodnak
Az elszenvedett körülmények miatt.
És hogy könnyedébben mozogjanak a gyakorlaton.
Hogy a hajuk ne takarja el látómezőjüket.
Hogy aztán bekenve géllel
Égnek állhasson a hajuk
Mivel a háborúban nem túl jól látszanak a fejek.

Soldaţii necesită tunderea pe piele
pentru a evita apariţia păduchilor
care se înmulţesc
din cauza condiţiilor pe care le suportă.
Ca să fie mai lejeri în execuţii
Să nu le reducă părul câmpul vizual.
Ca după aia săşi dea cu gel
Şi să-şi facă părul măciucă
Deoarece în război nu li se văd capetele aşa de clar.

Boksz
(Box)

A boksz törvény által engedélyezett sport
A ringben tartózkodók
Felnőtt emberek s tanultak, hogy oda jussanak
Egy éremért és az országukért.
A szorítóban érmekért bunyózunk
És eldönteni ki a bölcsebb.
Értsük hát meg egymást, ha a szorítóban szétverjük a másik pofáját
Az egy szervezett dolog.

Boxul e un sport acceptat de lege
Cei care sunt pe ring
Sunt oameni mari care au studiat să ajungă acolo
pentru o medalie si pentru ţara lui.
Într-un ring ne batem pentru medalii
Si pentru înţelepciune.
Asa că, să fim înţelesi, dacă ne pocim mutrele în ring
Atunci e ceva organizat.

A felnőttek miért nem játszanak?
(De ce nu se mai joacă oamenii mari?)

Mindenki felel valamiért
Amikor felnőtt lesz belőle.
Ha minden felnőtt játszana
A világ nem lenne világ
Mert nem volna ki foglalkozzék vele.
Kész, nekik már befellegzett!
A felnőttnek otthoni feladatai vannak
És azt hiszem röhejes lenne
Olyan szülőt látni, aki gyerekholmikkal játszik.
Mivel a nagyok
18 éves kor fölött felnőttek.
Így tehát, a gyerekkor alapja a játék,
Míg felnőttnek lenni súlyos terhekkel jár.
Mit mondjak még?
Jól tudjátok, mennyi társadalmi tennivaló vár a nagyokra.

Fiecare are responsabilităţile sale
Atunci când ajunge om mare.
Dacă s-ar juca toţi oamenii mari
Nu ar mai fi lumea
Deoarece nu ar mai avea cine să se ocupe de ea.
Gata, vremea lor a trecut!
Oamenii mari au activităţi gospodăresti
Si eu cred că ar fi de râsul lumii
Să vezi un părinte care se joacă cu jucăriile copiilor.
Deoarece omul mare
De la 18 ani în sus este adult.
În concluzie, copilăria se bazează pe joacă,
Pe când maturitatea suportă treburi grele.
Ce să vă mai spun?
Stiţi si voi că adulţii au o groază de treburi sociale.

Ha egy földönkívülivel találkoznék...
(Dacă m-aş întâlni un extraterestru...)

Legelőször is megkérdezném hogy mi a neve.
Megkérdezném vannak-e szülei amiként nekünk.
Megkérdezném hol lakik
Hogy hosszasabban eldumáljunk.
Kérdeznék ezt-azt szülőhelyéről.
Megkérdezném: - Do you speak English?
Megkérdezném milyen sportágat kedvel.
Megkérdezném hogy fiú-e vagy lány.
Vagy valami ilyesmit:
- Mi újság a Marson?
- Pazar ott minden, de nincsenek virágok s állatok,
csak hozzánk hasonló földönkívüliek.

L-as întreba mai întâi cum îl cheamă.
L-as întreba dacă are părinţi ca si noi.
L-as întreba unde locuieste
Ca să vorbesc mai mult timp cu el.
L-as întreba câte ceva despre locul natal.
L-as întreba: - Do you speak English?
L-as întreba ce joc sportiv îi place.
L-as întreba dacă e fată sau băiat.
Dar prima si prima oară l-as întreba cine l-a creat.
Sau ceva de genul:
- Cum este pe Marte?
- Frumos, dar nu există flori si animale,
Numai extratereştri ca noi.

Király és elnök
(Rege şi preşedinte)

Igenis rendjén való hogy az elnök csak 8 évig vezessen
Egy király viszont életfogytiglan üljön a trónon.
Mert az elnöknek eltompul az agya
Annyi törvényhozástól.
Meg aztán lehet, hogy a király beragasztózta a trónját
Bárhogy is legyen, az elnök nem király, hogy koronát viseljen
Meglehet hogy nem is annyira igazságos
És az országért sem adja életét.
De a királyok trónon ülnek
És életük az országé.
Egy király mindig az országára gondol,
Hogy ne hozzon reá szégyent.
Míg egy elnök csakis a pénzre gondol.
Ezért azt hiszem az elnök sóhajtozik
Amiért nyolc éven át nem tehet amit akar
De a hagyomány kötelez.
Ha viszont egy királynak van sütnivalója,
Megkérheti a többieket, hogy még tűrjék.
Mert a királynak életfoggyiglani az uralma.
És nem árt arra gondolni, hogy
A király nem jut egykönnyen más álláshoz.

E şi normal ca un preşedinte să conducă doar 8 ani
Pe când un rege să rămână pe tron până moare
Deoarece preşedintelui i se toceşte creierul
Dând atâtea legi.
Apoi, e posibil ca regele să-şi fi pus lipici pe tron
Oricum, presedintele nu e ca regele, să poarte coroană.
Poate el e ceva mai nedrept
Si nu-si dă viaţa pentru ţară,
Dar regii stau pe tron
Si îsi dau viaţa pentru ţară.
Un rege întotdeauna se gândeşte la ţara lui
Să nu o facă de rusine,
Pe când un preşedinte se gândeşte numai la bani.
De aia, pe undeva cred că preşedintele se oftică
Deoarece nu are timp să facă ce vrea în opt ani
Dar, tradiţia ne obligă.
Iar, dacă e destept, un rege
Poate să-i roage pe ceilalţi să-l mai lase.
Pentru că regele are domnie viageră.
Si ar trebui să vă mai gândiţi si că
Regele nu-şi poate găsi aşa uşor alt serviciu.

Hogy néz ki Bulă?
(Cum arată Bulă?)

Egyesek állítják Bulăt a nép teremtette
És csak a képzeletében él.
De én pontosan tudom hogy
Bulă ronda és karikalábú.
Fülei kajlák.
Az ő nyúltagya épp csak akkora mint egy kisagy
A kisagya pedig hiányzik.
Egyszóval blazírt és olykor szemfüles.
Szakmai képzettség nélküli
De szörnyen vicces egy ember.

Unii spun că Bulă e inventat de popor
Si nu există înfăţisare a lui.
Dar io stiu precis că
Bulă e urât cu crăci.
Are urechile crăcănate.
La el, creierul mare e cât ăla mic
Si pe acela mic nu îl are.
E, pe scurt, bleguţ si uneori isteţ.
E un om fără pregătire profesională,
Dar foarte-foarte glumăreţ.

Szórakozás
(Distracţie)

A szórakozás az iskola ellentéte.
Annyi mint környezetednek gondot okozni.
Akkor beszélünk szórakozásról, amikor annyira boldog vagy
Hogy le sem tudnád tagadni
Hadd magyarázzam meg.
Én mulatozom,
Megállás nélkül ugrabugrálok,
Vidám táncot járok a haverekkel.
Nevetek és táncolok
Vicceket mondok és játszom a tyúkeszű lányt.
Kész bolondokháza
Otthon szemetelek
Hogy anyámnak legyen mit takarítani

Distracţia e contrariul scolii.
Înseamnă să faci probleme celor din jurul tău
O distracţie e atunci când esti atât de bucuros
încât nu poţi să te mai abţii.
Ca să vă explic:
Eu chefuiesc.
Mă joc non-stop
Jocuri comice cu prietenii.
Râd si dansez
Spun bancuri si fac pe proasta.
Un întreg tămbălău
Fac mizerie în casă
Să aibă mama ce curăţa

Március 8
(8 Martie)

Mivel hogy országunkban
A gyengébb nemet többre tartják
És az asszonyok zúgolódnak ha nem csodáják őket
A férfiakra senki se gondolt
Március 8-at szervezni számukra
Nehogy féltékenyek legyenek
Mivel a férfi a család feje
S havereivel akkor múlat amikor csak akar

Pentru că sexul slab
E considerat primul în ţara noastră
Şi femeile protestează dacă nu sunt admirate
La bărbaţi nu s-a gândit nimeni
Să le organizeze un 8 martie al lor
Ca să fie geloşi
Deoarece bărbaţii sunt capul familiei
Şi oricum se distrează cu prietenii lor când vor.

A legostobább állatok
(Cel mai idiot animal)

A legostobább állat asszem a rák
Mivel mindegyre hátrál
Vagy a disznó mert olyan fura az orra
Vagy az én fecsegő papagájom,
Ha varjúnak nevezem, szitkozódik.
Vagy a hiéna, mert kacag mint a bolond.
Azazhogy megálljunk!
A legostobább állat mégis az ökör,
Mivel hogy
Valahányszor egy ember ostobaságot művel
azt mondják rá: “ökör”.

Eu cred că cel mai idiot animal este racul
Deoarece el dă mereu înapoi
Sau porcul pentru că are nasul ciudat
Sau papagalul meu vorbitor,
Căruia, dacă îi zic cioară, mă înjură.
Ori hiena pentru că râde ca proasta.
Adică, staţi aşa!
Cel mai idiot animal rămâne boul,
Motiv fiind că,
de fiecare dată când un om e un nătărău,
i se spune "bou".

Kommunizmus és kapitalizmus
(Comunism şi capitalism)

A kommunizmus egyenlő emberekkel történt.
És a kommunizmusban
rosszul éltek, nagyon rosszul éltek.
Most sem élnek jól,
de azért sokkal jobb a helyzet.
A kommunisták rombolnak, míg a kapitalisták helyrehoznak.

Comunismul era cu oameni egali.
Şi se trăia rău
în comunism se trăia foarte rău.
Nici acum nu se trăieşte bine,
dar totuşi e mult mai bine.
Comuniştii distrug, iar capitaliştii refac.

Ştefan cel Mare idejében
(Pe vremea lui Ştefan cel Mare)

Akkoriban, az emberek egyre jobban éltek
az idő teltével.
Akkoriban a technológia nem volt annyira fejlett
ezért az emberek szerények voltak.
De nagyon rossz volt minden.
Kizárólag túrós puliszkát ettek,
bár a mai élelmiszerekben is
rengeteg az adalékanyag.
Az emberek szűkösebben éltek,
legalább is az ételt illetően,
mivel bizonyos növényeket
még nem hoztak át Amerikából.
Az a helyzet, hogy Stefan cel Mare idején,
mindenkinek volt állása.
Még ha örök küzdőszellemben is éltek.
Tehettek volna egyebet?
Még ettek egy keveset ha megjöttek a segélyek (a tatárok, a törökök).
Pontosan úgy éltek, miként a moldovaiak élnek.

Pe atunci, oamenii trăiau din ce în ce mai bine
odată cu trecerea timpului.
Atunci tehnologia nu era aşa de dezvoltată,
aşa că oamenii erau modeşti.
Dar era foarte rău.
Se mânca numai brânză cu mămăligă,
cu toate că şi alimentele din ziua de azi
au multe E-uri.
Oamenii trăiau mai restrâns,
cel puţin referitor la mâncare,
deoarece anumite legume
nu se aduseseră din America.
Dar chestia e că, pe vremea lui Ştefan cel Mare,
oamenii aveau toţi locuri de servici.
Chiar dacă trăiau într-un spirit de luptă permanent.
Ce să facă şi ei?
Mai mâncau când veneau ajutoarele (tătarii, turcii).
Trăiau exact cum trăiesc moldovenii.

A pszichológus
(Psihologul)

A pszichológus gyógyítja az embereket
a saját lelküktől.
Vigasztalja az embereket.
Olykor-olykor még gyógyszerrel is foglalkozik.
Röviden, egy pszichológus a pszichológiával foglalkozik,
vagyis a “szifilisz” nevű betegséggel.

Psihologul tratează oamenii
de propria conştiinţă.
Consolează oamenii.
Şi, din când în când, se ocupă cu doctoria.
Pe scurt, un psiholog se ocupă cu psihologia,
adică cu boala numită "sifilis".

Az angyal
(Îngerul)

Egy angyal épp mint egy gomolyag,
csakhogy szál helyett
jószándékból van föltekerve.
Egy angyal úgy néz ki, mint egy szárnyas gyerek.
Akár egy jó szellem,
de apró lábai vannak.

Un înger e ca un ghem,
numai că el, în loc de fire,
are gânduri bune.
Un înger arată ca un copil cu aripi.
Ca o fantomă bună.
E transparent,
dar are picioare mici.

A nap
(Soarele)

A Nap olyan izéből van, hogy is mondják?
Lárva, hát persze!
A nap készülhet tűzből.
Sárga szövetből.
Avagy, esetleg
a Napot holmi ragacsos anyagból készítik.
S egyes részeit jó meleg gyapjúból.

Soarele e făcut din, de-aia, cum îi zice?
Larvă, aşa!
Soarele poate fi făcut din foc.
Dintr-o stofă galbenă.
Sau, după caz,
Soarele e făcut dintr-un material lipicios.
Şi pe unele părţi, din lână călduroasă.

Meseszerű hashajtás
(Narativ si laxativ)

A mesének megvan a varázsa
és kis korodban az eszedet veszi.
A mesék akkor is kellemesek,
amikor hallgatod őket,
feléig se értél
s már alszol is.
Nélküle nem volna képzeletünk.
Mert valami olyasmit mesélnek el,
amitől megkönnyebbedünk.

Poveştile au farmecul lor
care te înnebuneşte când eşti mic.
Poveştile sunt plăcute
şi când le asculţi,
nu apuci să citeşti jumătate
că şi adormi.
Fără ele, nu am avea imaginaţie.
Pentru că ele povestesc
ceva ce ne face să ne uşurăm.

Mire jó egy állat farka?
(La ce-şi foloseşte un animal coada?)

A farok segíti az állatot a mindennapokban.
Így adja tudtunkra
mikor kedvel és mikor nem.
Az állat farka arra jó
hogy kifejezze érzelmeit.
Más állatnak azért van farka
hogy ne láthassuk a fenekét.
Hogy is magyarázzam?
Egy állatnak arra jó a farka, hogy el ne pusztuljon.
Egy kutya például, amint lohol,
a farkával jelzi a kanyart.
Nem azért mondom,
de egy állat nem lehet meg
a farka nélkül,
az fedi el a végbelét.
A farok jó házőrzésre is.
De azért nyilván, rendszerint
az állat farka mutogatásra való.

Coada le ajută pe animale în traiul zilnic.
Ca să ne dăm noi seama
când ne plac şi când nu.
Animalele îşi folosesc coada
pentru a-şi exprima sentimentele.
Alte animale au coada
pentru a nu li se vedea fundul.
Cum să vă spun?
Un animal îşi foloseşte coada ca să nu moară.
Un câine când aleargă, de exemplu,
îşi foloseşte coada pentru curbe.
Şi, ca să nu vă plictisesc:
coada unui animal
îi este indispensabilă acestuia
deoarece îi acoperă anusul.
Coada mai foloseşte şi la păzirea casei.
Dar, evident, de obicei,
un animal îşi foloseşte coada la aspect.

Ihaj és csuhaj
(Muzica populară şi manele)

Mi románok vagyunk és zenénket
muszáj becsülnünk.
A népi zenét ugyanis
hazafias emberek játsszák.
A fiatalok ma a mulatós “csuhajt” szeretik
mert az van divatban.
A különbség annyi, hogy a “csuhajt”
1998 után találták ki.
A népi zene még a Decebál idejéből,
meg a Burebistáéból való.
A népi zenéhez illik az “ihaj”,
a másik zenéhez inkább a hastánc.
A népi zene
az életünkről szól,
a “csuhaj” meg arról, hogy miként mulatunk.

Noi suntem români şi trebuie
să apreciem muzica noastră.
Pentru că muzica populară
e cântată de oameni patriotici.
Tinerilor le place manelele
pentru că ele sunt la modă.
Diferenţa e că manelele sunt create
din anul 1998 încoace.
Iar muzica populară e de pe vremea lui Decebal.
Şi Burebista.
Muzica populară e cu "Ţurai",
iar muzica cu manele e cu datul din buric.
În muzica populară
se vorbeşte despre viaţa noastră,
iar în manele se vorbeşte despre cum te distrezi.

A holdra ugató kutyák
(Câinii care urlă la lună)

A kutyák megugatják a holdat,
mert gyanítják, hogy a hold szomorkodik
és attól ők is rínak.
Mert biztos eszükbe jutnak bizonyos dolgok.
Mert sóvárognak imádott szukájuk után.
Meglehet, a hold érzelmeket kelt az állatokban.
Mert vonzódnak hozzá.
Ha pedig napba néznének, megvakulnának.
És kapnak az alkalmon, hogy kimutassák a foguk fehérjét.

Câinii latră la lună
Pentru că li se pare că luna e tristă
şi atunci plâng şi ei.
Pentru că ei îşi amintesc de anumite lucruri.
Pentru că le e dor de căţeaua iubită.
Şi probabil luna trezeşte anumite simţiri în aceste animale.
Deoarece au o atracţie la ea.
Iar dacă s-ar uita la soare, ar orbi.
Şi profită de ocazie ca să se bronzeze pe dinţi.

A juh
(Oaia)

A juh ostoba
mert fehér és könnyen koszolódik.
Még azért is ostoba,
mert egyáltalán nem szép.
Mert minden pocsolyába belelép.
Még a kutyának is vigyáznia kell rá.
És ostoba azért is, mert többnyire a juhász is az.

Oaia e proastă
Deoarece e albă şi se murdăreşte repede.
Mai e proastă
Deoarece ea nu e frumoasă.
Pentru că intră prin toate noroaiele.
Trebuie să o păzească şi câinele.
Şi mai e proastă pentru că şi ciobanul e prost de obicei.

Vers a nyúlról
(Poezie despre iepure)

A nyúl nyitott szemmel alszik
mert szörnyen félénk.
Mert fülét hegyezi, hogy meghallja a veszélyt.
Tudományosan szólva
ismeretes hogy a nyúlnak nincs szemhéja.
Tehát
A nyúl télen fehér
hogy ne vegyék észre
a vasállatok.

Iepurele doarme cu ochii deschişi
pentru că este foarte înfricat.
Pentru că stă ciulit ca să audă pericolele.
În termeni ştiinţifici
ştim că iepurele nu are pleoape.
Aşadar
Iepurele e alb iarna
Ca să nu-l vadă
animalele fieroase.

A kenguru
(Cangurul)

A kenguru nagy és ferde.
Két lábon szaladgál,
vagyis szökdécsel, járni nem tud.
A kenguru olyan kutyaszerű
és két lábon ugrál,
bár négy van neki.
A kengurunak van egy tartálya, abban a gyerekét hordja.
Olyan kötényféle.
Egy kenguru a nyulak családjából való.

Cangurul e mare şi înclinat.
El aleargă în două picioare,
adică sare, nu poate să meargă.
Cangurul arată în formă de câine
care sare în două picioare,
dar el are patru.
Un cangur are un suport unde îşi ţine copilaşul.
Un fel de poală.
Un cangur e din generaţia iepurilor.

Egymillió dollárom ha volna
(Dacă aş avea un milion de dolari)

Nincs annyi hely, 50 lap is betelne.
Elverném Iliescut, mert semmi hasznosat nem tesz.
De mindenek előtt
egymillió dollárral kitataroznám Romániát.
Eladnék az országból minden ostobát
milliárdokat nyernék vele
s vásárolnék egy lakatlan szigetet.
Bevezettetném a HBO-t.
Megvásárolnám tehetséges alakok művészetét
hogy kidíszítsem a lakásom.
Vagy itthagynám ezt a nyavalyás országot,
Németországba mennék,
vásárolnék egy villát nőktől hemzsegő úszómedencével
és elszegődnék informatikusnak.
Utána Spanyolországba mennék, telenovellákban szerepelni.
Átépíteném az iskolát, mert erősen nem jól néz ki.
És otthoni tanárokat vásárolnék, hogy akkor menjek órákra, amikor akarok.

N-am loc, s-ar umple 50 de pagini.
L-aş bate pe Iliescu că nu face nimic folositor.
Dar întâi şi întâi
cu un milion de dolari, aş vrea să renovez România.
Aş vinde toţi proştii din ţară
aş face miliarde
şi mi-aş cumpăra o insulă pustie.
Mi-aş pune HBO.
Aş cumpăra arta unor persoane talentate
pentru a-mi decora locuinţa.
Sau aş pleca din ţara asta mizerabilă,
m-aş duce în Germania,
mi-aş cumpăra o vilă cu piscină plină de femei
şi m-aş angaja ca informatician.
După care aş pleca în Spania să joc în telenovele.
Aş reconstrui şcoala, că nu arată prea bine.
Şi mi-aş cumpăra profesori acasă să fac ore când vreau.


Hős
(Erou)

A hős olyan ember, aki nem vágyódik az anyja után
A hős a hajdanvolt embereket jelenti
Egy hős az aki dicső dolgokat hajt végre
És mindegyre dicsekszik.

Un erou e un om căruia nu-i e dor de mama
Erou înseamnă oameni de pe timpuri
Un erou e acela care face lucruri măreţe
Şi se laudă tot timpul.

A köd
(Ceaţa)

A köd mozdulatlan szélből
Fűből és hidegből készül.

Ceaţa e făcută din vânt stătător
Din iarbă şi frig.

Könnyek
(Lacrimi)

A könny a könnyező sejtekből képződik
Ha megizzad a szemünk.

Lacrima se formează din celula lăcrimoasă
Prin transpirarea ochilor.

Születésnap
(Ziua de naştere)

Csak egyszer születünk az életben
Születésnapot ezért egy évben
Egyszer ünnepelünk, bizony.
Amúgy, ha többször ülnénk meg,
Az emberek túl gyakran rúgnának be,
A szomszédoknak viszont fontos a mindennapi nyugalom.
Továbbá, nem üljük meg többször
Azért sem, gondolom én,
Mivel az elnök is ellenzi.
De nem árt tudnotok, hogy akkor boldog az ember,
Ha vendégei érkeznek.

În viaţă te naşti o singură dată
De-aia ziua de naştere se sărbătoreşte
O dată într-un an decât.
Altfel, dacă s-ar sărbători de mai multe ori,
oamenii s-ar îmbăta prea des
Iar vecinii lor au nevoie de liniştea de zi cu zi.
Apoi, nu se sărbătoreşte de mai multe ori
Şi pentru că, mai cred eu,
nici nu e voie de la preşedinte.
Dar trebuie să ştiţi că fericirea e atunci
când îţi vine nişte musafiri.

A számítógép
(Calculatorul)

A számítógép egy tájékozó készülék
Az emberek és a gyerekek legjobb barátja
Széleskörűen használatos holmi.
Egyfajta billentyűzetes tévé.
Olyan készülék ami elvégzi a számolásokat
És segít lekötni a szabad időnket.

Calculatorul e un aparat de informat.
E prietenul cel mai bun al oamenilor şi al copiilor
E un bun de largă folosinţă.
E un fel de televizor cu tastatură.
E un aparat care rezolvă socoteli.
Şi care te ajută să-ţi ocupi timpul liber.

Az ázsiaiak
(Asiaticii)

Az ázsiaiak arca sárgább
Mert a hiroshimai bomba beütött nekik
És besárgultak a félelemtől.
Mert füstszerű felhő takarja az eget.
És naponta megmártóznak a sárga homokban.
De meglehet, hogy mindez csak biológia
Vagy talán a bőrük milyensége
Változott meg DNS-ükben.

Asiaticii sunt mai galbeni la faţă
Pentru că le-a dat bomba de la Hiroshima
Şi s-au îngălbenit de frică.
Pentru că deasupra lor stă un nor fumuriu.
Deoarece ei fac baie zilnic în nisipul lor galben.
Sau poate din cauza unor probleme biologice.
Sau poate pentru că proprietatea tenului
E schimbată în A.D.N.-ul lor.

Lángelme
(Geniu)

A világ legokosabb embere
Az étel feltalálója
Mivel hogy nélküle élni se tudnánk
És a jóisten is
Mivel Mindenható
Bill Gatesszel együtt
Mert tenger sok ész kell ahhoz
Hogy egy komputert kitalálj.
Vagy ott a pizsamista aki a pizsamát kitalálta
Nélküle aludni se tudnánk
Különben nincs legokosabb ember a világon
Mivel egyetlen ész
Sem képes belátni a mindent.

Cel mai deştept om din lume
e cel care a inventat mâncarea
Deoarece fără ea nu am putea trăi
Şi Dumnezeu
Deoarece e Atotputernic
Plus Bill Gates
Deoarece trebuie să ai minte foarte multă
pentru a inventa computerele
Sau pijamalistul, cel care a inventat pijamaua
Fără de care nu am putea dormi
Dar, de fapt, nici un om nu e cel mai deştept om din lume
Deoarece nici un creier
Nu poate stăpâni toate lucrurile.

Polgármester
(Dom’ Primar)

Egy polgármester kifog az ónos esőn
És egész nap parancsokat osztogat az embereknek
Hogy javítsanak a városon
Utána meg fölsepri az utcát
Az emberek által.

Un primar previne poleiul
Şi dă toată ziua ordine oamenilor
Pentru a îmbunătăţi oraşul
După care mătură strada
prin intermediul oamenilor.

Háború
(Război)

Egy hadsereg akkor állíthatja
Hogy megnyert egy háborút
Ha minden ellenség kimúlt
És senki sem maradt lábon.
Amikor minden gonosztevőt elpusztítottak, fegyverestül.
Ami azt jelenti hogy
Tönkretették a civil lakosságot.
De a békét is meghozták
Valamiképp.

O armată poate să spună
că a câştigat un război
când toţi inamicii au murit
şi nu mai stau în picioare
Când au ucis toţi infractorii şi armele lor
Asta însemnând că
au ruinat populaţia civilă
Dar au adus şi pacea
cât de cât.

Légy humorodnál?
(Să ai umor?)

A humor maga az a képesség
Hogy bizonyos keretek közt szórakoztassuk
Környezetünket.
Ha humoros vagy
Azt jelenti, teli vagy viccel.

Umorul reprezintă puterea
de a binedispune în anumite limite
persoanele din jur.
Când ai umor,
înseamnă că ai multă glumă în tine.

A demokrácia
(Democraţia)

Az 1989-es forradalom után
Sokat fejlődött a demokrácia.
A demokrácia azt jelenti hogy kedvedre
Szórakozhatsz.
A demokráciát én valami nagyon rossz
Önkényes izének tartom.
Vagy annak, hogy küzdünk az országért
És az Egyesülésért.
Minekünk az a demokrácia
Hogy az ügyészséget emlegetjük.
És még az is, hogy miként üzleteljünk.
Akárhogy is, a demokrácia a városházával függ össze.

După revoluţia din 1989,
s-a dezvoltat foarte mult democraţia.
Democraţia este a-ţi face de cap
să te distrezi.
Eu înţeleg prin democraţie
un act tiranic foarte rău.
Sau că trebuie să luptăm pentru ţara noastră
şi pentru Unire.
Noi înţelegem prin democraţie
că se vorbeşte despre parchet.
Şi mai înţelegem cum să facem afaceri.
Oricum, democraţia e ceva de la Primărie.

*

Két rövidpróza:

Meggyes rétes
(Plăcinta cu vişine)

Nagyanyámnak az a rossz szokása, hogy olykor lelkendezni kezd. Pár hónapja meggyes rétest evett, az ujját is megnyalta utána, s amilyen patetikus lélek, azt találta mondani, hogy kedveskéim, a toromra aztán meggyes rétest süssetek, mert azt én világéletemben kedveltem!
Előrelátó módon, be is szereztünk egy kiló meggyet, hogy a tor ne érhessen felkészületlenül. A meggyet a fagyasztóba tettük, és mert a nagyi továbbra is él, mindegyre figyelmeztetjük rá, hogy az a megy tönkre fog menni, s oszt ha beüt a tél, honnan a csudából teremtsünk elő a torra friss gyümölcsöt?

Bunică-mea are prostul obicei să devină câteodată patetică. Acum câteva luni mânca plăcintă cu vişine, se lingea pe degete şi-aşa patetică cum era, a zis, mamă, mie la parastas plăcintă cu vişine să-mi faceţi, că mie asta mia plăcut la viaţa mea! Prevăzători, i-am cumpărat şi noi un kil dă vişine, ca să nu ne prindă parastasul descoperiţi. Am pus kilul de vişine în congelator şi de-atunci, pentru că ea continuă să trăiască, îi tot atragem atenţia că se strică naibii vişinele, hai, bre, dă un’ să luăm acu’ iarna pentru parastas altele proaspete?Egy búzatábla
(Un lan de grâu)

Egyik nap Damian atya rajtakapta Ácsingózó Naét, amint a templomudvaron buja léptekkel magát átkellető apáca után bámult: jaj, te fiam, nézz a nőre tisztességes gondolatokkal. Egy nőre úgy kell tekinteni, mint egy búzaföldre, mint egy virágzó ágra. Ez mind szép, atyám, felelte Nae, de bámulhatom álló napig a fát, akkor sem érzek semmit, még csak föl se áll, de ha ez a maca a szemem előtt masírozik el, úgy feláll,hogy jobb se kell.

Într-o zi, părintele Damian l-a surprins pe Nae Stabiliment privind după o cuvioasă care traversa lasciv curtea bisericii: fiule, la o femeie să te uiţi fără gânduri măscăroase. La o femeie trebuie să te uiţi ca la un lan de grâu, ca la un pom înflorit. Aşa e părinte, zicea Nae, da’ io dacă mă uit toată ziua la un pom nu simt ni’ica, nu mi se scoală, în schimb, dacă defilează putoarea asta p-acilea, mi se scoală de nu mai ştiu de mine.

Cseke Gábor fordításai

Nincsenek megjegyzések: