2009. május 3., vasárnap

Múltidéző: Amikor Trianon beintett (17)


A huszadik
szazad.hu portál advent első hetében archív közlemé-
nyeiben elért az első világháborút lezáró párizsi békekon-
ferenciához, illetve Trianonhoz. E történelmi pillanat gyökerestől megváltoztatta Magyarország és az elcsatolt területek, köztük Erdély életét. Rovatunk a honlap anyagaiból készült lényegi válogatásban, hétről hétre, lépésről lépésre korabeli lapok alapján igyekszik nyomon követni, mi minden történt velünk Trianon óta. A “fascisták” - igaz, hogy még csak Olaszországban - a színre lépnek...


Fascista erőszakoskodások
1922 július

Róma, julius 16. A lapok jelentik Cremonából: * Tegnap délelőtt a fascisták benyomultak a megyei székházba és a prefekturába, ahol Miglioni néppárti és Gariboli szocialista képviselőket keresték, akiken bosszut akartak állani a fascisták titkárának haláláért, akit a carabinierikkel tegnapelőtt történt összeütközés alkalmával agyonlőttek. A két képviselő azonban már elutazott volt Rómába. A tömeg erre rendőrcsapatoktól nyomon követve a főtérre vonult, a tüntetők hirtelen bekanyarodtak a pályaudvarra vezető utcába, megrohanták Miglioni képviselő házát, amelynek egész berendezését és könyvtárát az utcára dobálták és elégették.


Néger antológia
1922 július

Egy kis füzetnyi néger vers és rövid népmese összeválogatva a különböző afrikai törzsek költészetéből, az első ilyen gyűjtemény magyar nyelven. Bécsben jelent meg a G. G. Kunstbücher jelölésű sorozat első számaként. Blaise Cendrars után magyar nyelvre fordította Dénes Zsófia. Nagyon elkésett kis tünete ez a magyar nyelvű gyűjtemény annak a neo-primitív kultusznak nevezett idegbajnak, amely néhány évtized óta pusztította a beteg Európa beteg lelkeit.
Neo-primitivizmus, mint egészséges mindent újra kezdés, leegyszerűsödés és lélekszintézis, egy korszak önáltató élethazugságánál nem volt több. Nem teremtő erő és egészség volt ez a mozgalom, hanem fáradt dekadencia, amely álegyszerűségbe való menekülést keresett a kulturális túlzabáltság és túldifferenciáltság után.
Neuraszténiás mánia, amely a művészet példaképéül állított mindent, ami kezdetleges és ami torz. Az európai népművészet együgyűségei mellé odarakta a félállati kultúrnívójú néger törzsek otromba bálványait és esetlen dadogásait.
Hogy belőlük ihletet merítsen. Az ihlet eredményét fényesen hirdeti az elmúlt évtizedek számtalan művészi produktuma. Azután kiderült minden: ez az együgyűség és otrombaság-kultusz nem vezetett építés felé, hanem csak egy további lépcsője lett a destrukciónak és a művészetet is sikeresen csúsztatta a mai anarchikus formátlanság hasistáncába.
És nyilvánvalóvá lett az is, hogy a mai differenciált és komplikált technikájú kultúrának csak még tökéletesebb organizációval és ez új organizációt tartó új etikai vastraverzekkel lehet szilárd formát adni, nem pedig valami félállati ősegyszerűségbe való visszabutulással. (...)
Ez az első magyar nyelvű néger "antológia"... legyen élő figyelmeztetés arra, hogy legyen elég ebből a primitív "művészetből" és rakjuk vissza ezeket a suta bálványokat és zagyva makogásokat oda, ahonnan elindultak hódító útjukra: az etnográfiai múzeumok szekrényeibe és a folklór-tudósok fiókjaiba.
Hevesy Iván


Szárított húspor
1922 július

Cole S. W. szárított húsból készült pornak chemiai elemzését és emészthetőségét közli s kiterjeszkedik esetleg hamisitásaira is. A vizsgált húspor argentinai marhák sovány húsából készült, a melyet megszárítottak és porrá őröltek.
A hús fehérjéje e kezelés következtében oldhatatlanná lett és a mesterséges emésztéssel szemben a friss húsnál ellentállóbnak bizonyult. Ellenben az emberi szervezet majdnem éppen oly gyorsan megemésztette és fölhasználta, mint a beef-steak-et. Patkányokon végzett etetési kisérletekből kitünt, hogy a porban tápláló hatású mellékalkotórészek is vannak. Minthogy az ilyen készítmény egymagában fogyasztva nem valami étvágygerjesztő, ajánlja, hogy levesekhez, főzelékfélékhez és húsgombóczhoz keverjék.


Gömbös Gyula sulyosan megsebesült
1922 július

Vasárnap délelőtt 10 órakor a Rákosi-féle vívóteremben folyt le a Gömbös Gyula és Beniczky Ödön között a kardpárbaj. Segédek kíséretében érkeztek, először Gömbös, Ráday Gedeon gróffal és Borbély - Maczky Emillel, néhány perc mulva Beniczky, Windischgraetz Lajos herceg és Ságray Antal gróf kíséretében.
A felek lovassági karddal, nyak-és hónalj bandázszsal mérkőztek. Sigray Antal gróf volt a párbaj vezető segéd. Az első összecsapásnál Gömbös azonnal vehemensen támadott. Beniszky azonban nyugodtan kivédte a támadást. Néhány pillanat mulva Gömbös ujra támadott, és ennél a második összecsapásnál Gömbös támadásásra Beniczky riposztozott és kardjával sulyos sebet ejtett Gömbös fején.
Sigray gróf azonnal közbelépett és a segédek a párbajt befejezettnek nyilvánították. Dr. Hülti Hümér és dr. Ádám Lajos párbajorvosok megvizsgálták Gömbös sebét és konstatálták, hogy Gömbös fején 6 cm. hosszu, csontig hatoló, vágott seb van.
Gömbös Gyulát segédei a Pajor szanatóriumba vitték, ahol Hülti tanár bevarrta a sebet.


A cigány ügy rendezése
1922 augusztus

A közigazgatás örök tengeri kígyója, „a cigányügy rendezése” ismét kisért. Mint miskolci tudósítónk írja, Abauj- és Zemplénmegyében valósággal türhetelenné lettek a cigányviszonyok. A folytonos lopások, garázdálkodások azt az elhatározást érlelték meg a két vármegye hatóságában, hogy felterjesztést intézzenek ebben az ügyben a belügyminiszterhez.
A felterjesztésben elmondják, hogy a kóborcigányok közbiztonsági szempontjából már azért is veszedelmesebbé lettek, mert számuk nagyon megnövekedett. Ezek a vándorló familiák két-három hetenként változtatják tartózkodási helyüket s egy-egy helyről való távozásuk utján eltünt lovak és egyéb élőállatok, feltört pincék, megdézsmált élelmiszerraktárakat jelzik.
Arra kérik a hatóságok a belügyminisztert, vizsgáltassa meg az egyes cigánynegyedek elhelyezését, rendelje el a cigányok törzskönyvelését és kétszeres gonddal figyeltesse a közigazgatási hatóságokkal a cigányok viselkedését. Végeredményben azt célozza ez a felterjesztés, hogy a hatóságok rákényszerítsék a cigányokat az állandóan egy helyben való tartózkodásra és munkaalkalmak nyujtásával szoktassák őket munkához...


Illusztráció: afrikai maszk

Nincsenek megjegyzések: