2009. október 15., csütörtök

Tininapló 1867-68-ból: 18 éves lettem Isten kegyelméből


Szomorú húsvét köszöntött 1868-ban a Deák családra, de azért a szokásos összejárások nem maradtak el, sőt, Dósa Lajos bácsi adott a gyászoló özvegynek 50 forintot a házi szükségekre, s erről a napló pontosan említést tesz. Továbbá arról is, hogy Dósa bácsiékhoz felmenvén, az öntözési szokásoknak is eleget tett - igaz ugyan, hogy a házi gyerekek szagos vizét kérte kölcsön. DL elmegy a húsvéthétfői misére is, majd onnan "Vajnáni mentem, hogy köszönjem meg jóságukat, mert a lelkem jó édes Apám halottas szekere elé ő fogadott saját költségen lovakat... Most délután kaptuk a drága Farkas bátyámnak 2ik levelét - az elsöt a gyász után még 6ikán kaptuk volt nagy vigasztalásunkra, mert addig nagyon aggódtunk mindnyájan érte, s egy kevés virág- és veteménymagot, s pár nyakkendőt nekem..." (178-179. oldal)

Április 15-e különösen mozgalmas, dolgos nap DL számára: írnoki munkát végez, lajbit rendel magának a szabónál, kérvényt ad be, virágmagokat ad át, fenyőkórókat szemlél meg a Maros parton, majd lakatos után néz, hogy az utcai kapuhoz végre kulcsot csináltassanak. Újabb írásbeli elfoglaltság következik, végül pajtásai érkezvén, az estéje preferanszozással telik el. Másnap hasonlóképpen: 5 forintra vásárol a fűszerestől kávét, nádmézet s apróságokat, a piacon meg 2 kis malacot. 17-én újra a piacra megy:

"Egy napszámost fogadtam 28 krajczáron holmi kerti munkákra. A nap nagyobb részét én is a kertben töltöttem, édes Anyám pedig éppen egész nap ott volt, az egész nap hulló eső daczára is. Én közbe közbe irtam pénzért... 18. d.e. irtam, d.u. elvittem Dosa Lajos bácsinak 2 kék len zsebkendőt, amelyet neki még Pestről hozott édes Anyám. Ő pedig adott nekem egy szép csaknem új fekete mellényt, s pénzt egy fekete nadrágra, amelyet meg is vettem 7 forinton... Estve voltam két hét olta először a Dalárdában...

21. Ma épitnek egy kis lécz filegoriát kertünkbe s tanulástól ment időm nagyobb részét... 22. Délután magyar irodalmat s szavalást tanultam a kertben... (23-a este) ki az Alléra egy kicsit, mert nagy zene s világitás volt mivel a Királyné eő Felségének leánya született 22én. Itt össze találkoztam Fekete Ilka, Ajtai Tercsi, F. Károly s az örögökkel, velük aztán párszor végig mentem a sétányon s aztán együtt hazajöttünk... 24. Ma szántottuk meg a kertünkben levő törökbuza földet s vetettük be lucernával 2 frt 20 krajczárra vettem lucerna magot 1 frt 30ra zabot a szántó embernek 1 frt 60 krajczárt adtunk... 26. reggel a kis utczába és a Ujvárosba mentem, hogy keritsek egy embert, a ki kis disznóinkat ártánnyá tegye. Kaptam s meg is történt... 27ikén. Ma arrol nevezetes, hogy Hincs Berta, kivel együtt confirmálódtam volt, férjhez ment Tibáld Mihály törvényszéki ülnökhez... 29. Küldtem a postán Farkasnak egy skatulya süteményt fizettem 38 krajczárt... 30. Estve rendkivüli dalárda probán voltam, ahol az Elnök Petri nem volt jelen, elhatároztatott, hogy másnap reggel a Főbirót, Fekete Józsefet és Petri Ádámot, az elnököt megtiszteljük, reggeli 1/2 4 orára tétetett a megjelenési idő a Biro Moor gyogyszertárban.

Máj. 1. Ma vagyok Isten kehyelméből 18 éves és mondhatom e rövid élet időn át a mely a világ rendje szerint legtöbbnyire a gondatlan boldogságban telik el; nekem igen sok szomoru perczem, orám s napom volt! Hanem vétkezném, ha azt mondanám, hogy örömteljes is nem volt, de vajmi kevés azoknak száma s az is oly hirtelen repülő, hogy alig perczre élvezzük s már a messzeség ködében tünik el. - S ha jol vissza gondolok igazán mondhatom, hogy telyesen boldog tán soha még nem voltam - talán egy-két perczre?! Hanem bizalommal tekintek a jövőbe s igyekszem ugy élni, hogy életem ne legyen hiába való, s elmondhassam mindig, amit tehettem, megtettem.

Ma tehát reggel 4 orakor - mert az eső záporként ömlött s ezért hamarább nem lehetett látni is, megjelentünk a dalárdisták (név szerint felsorolja valamennyit - sz. megj.) a Biro Moor gyogyszertárában, hol miután jól besnapszoltunk, elmentünk 1/4 5-re Petrihez, hol 3, s aztán Feketéhez, hol 2 dalt futtunk el. Innen aztán le egyenesen az Elbába, hol jó reggeli várt ránk 2 rendbeli - kávé s később hus s perse bor, igen jol eltelt az idő toastirozás között egész 9 oráig (reggel), akkor haza jöttünk, illetöleg a Collegiumba a 9-10ig való orára...

3. De. a kis templomban voltam, hol Tolnai H. Lajos praedicált. Azután elmentem Tolnaihoz, mert már többször hivott, de ő nem volt otthon, hanem otthon volt igen kedves neje, kivel igen jol elbeszélgettünk szinte 1 orát. Amint jöttem találtam Tolnait is... Délután Idához mentem, ott volt Vályi Nina és Roza, Székely Ilona s Ferenczi Terka, Sipos Ferencz és Vitályos Samu, igen jol eltöltöttük a délutánt, az Alléban a Katona zenekar játszott. Még cziczét is futottunk. Mi aztán hazakisértünk minden illetőt.

4. Reggel 4 ora elött keltem fel s lementem a piaczra, honnan 2 napszámost hoztam per 33 krajczár napjára a szöllöben kell dolgozni. Aztán tanultam 7 oráig. 7-8ig a görögből feleltem. Délután 6-7ig ástam a Szász Béla kertjében több tanuló társammal s vizet is hordtunk...

5... Ma még nálunk volt a tegnapi két napszámos. Édes Anyám mind mellettük ül rendes szokása szerint...

9én... Idához mentem, neki egy fogát hogy huzassák ki Toflerrel, de minthogy csak kulccsal lehet, nem tudta rávenni magát. Aztán elmentem Dosáni és ott egy nagy 8 ives rubrikás munkát vállaltam el 3 frtért, hogy hétfőn reggelre meg lesz (ma szombat), s én hozzá is fogtam s irtam s léniáztam 4-7ig estve s 8-9ig. Vasárnap, Maj. 10én pedig egész nap folytonosan 5 orátol reggel estve 1/2 11ig dolgoztam azon az iráson... s akkor végeztem el 22 orai munka után." (181-195. oldal)

(Folytatom)

Illusztráció: a Dalárda elnökét és a főbírót köszöntő dalárdatagok, szólamok szerint.

1 megjegyzés:

Elekes Ferenc írta...

"Idához mentem, neki egy fogát hogy huzassák ki Toflerrel,"

Ezt már nem állottam meg kacagás nélül, tehát ma jó napom van, hiába kint a locspocs idő !

Nem is tudom, mikor volt nékem utoljára két len zsebkendőm...