2008. november 7., péntek

Az utolsó lapszám (Előre - kaput!)


Nagyon ritkán előveszem az Előrének azt a lapszámát, amely utoljára került, 1989. december 22-én az olvasó kezébe (ha egyáltalán kiszállították - mert mindig egy napi késéssel jutott az olvasóhoz...)
Voltak hetek, hónapok, évek, amikor – valahányszor a kezembe került – undorral löktem el, födtem le néhány semleges iratcsomóval, csakhogy ne is lássam. A hányinger akkor pavlovi úton azonmód kiváltódott: megláttam, amit nem kellett volna, és már menekültem is előle.
Azóta minden módon megkérgesedtem. Az ismételt szembenézés arra késztetett, hogy tárgyilagosan szóljak arról, ami vitathatatlanul rákfene, gyógyíthatatlan betegség volt akkori munkámon, életemen.
Nem tudom, lesz-e épeszű ember, aki természetesnek tartja, hogy ebben a négy (pravda)oldalas újságban ennyi szemérmetlen, érdektelen és hamis információ kapjon helyet? Mi viszont, a lap készítői, akkor undorral, szemünket behunyva, türelemmel vártuk a következő napot, azzal a nem túl észszerű reménnyel, hogy hátha valamilyen csoda folytán akkor majd kevesebbet kell hazudnunk?!
Az Előre e száma is (a XLIII. évfolyam 13 080. szám, 4 oldal ára 50 bani adatokat tartalmazza a fejléce alatt), mint bármely másik, egy kerek nappal mindig a fő-fő román pártlap, a Scânteia mögött kullogott, hiszen le kellett másolnia annak nem csak tartalmi, hanem sokszor grafikai lényegét is – ez pedig, a fordítást és ellenőrzést tekintetbe véve, némi időt feltételezett, ami pedig elég volt ahhoz, hogy a lap már csak a másnapi szállítóeszközökkel juthasson el Erdélybe és minden olyan romániai helysége, ahol előfizetői éltek.
Így aztán az utolsó lapszámban következő menüből választhatott a derék olvasó:

Nicolae Ceauşescu elvtárs beszéde a rádió- és televízióállomásokon (mintha olyan sok lett volna abban az időben belőlük!) – ebben súlyos nemzetellenes, provokációs akciók sorozatának nevezi a „timişoarai” eseményeket (a helységek nevét – esetünkben a Temesvárét – akkor már jó pár éve nem lehetett magyarul leírni). Néhány részlet, emlékeztető kóstolónak: 

Az eddig rendelkezésre álló adatok alapján teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy ezeket a terrorista jellegű akciókat különböző idegen országok reakciós, imperialista, irredenta, soviniszta köreivel és kémszolgálataival szoros kapcsolatban szervezték meg és robbantották ki... 
Valamennyien visszaemlékszünk egész népünk határozott állásfoglalására 1968-ban a Csehszlovákia elleni invázióval szemben és Románia függetlenségének megvédelmezéséért. Most állítható, hogy a helyzet hasonló, sőt még súlyosabb is... Nagyon sajnáljuk, hogy ilyen helyzet alakult ki, de ez nem a rendfenntartó szerveknek és a katonai egységeknek tulajdonítható, amelyek két napon át a legnagyobb türelemről és engedékenységről tettek tanúságot a timisoarai terrorista, fasiszta elemek akcióival szemben, hanem azoknak, akik a külföldi ügynökségek szolgálatába szegődtek...”
A hosszú lére eresztett kérincsélést át- meg átszövi az agyonismételt fogadkozás, hogy az illető – mármint a pártfőtitkár – mindent megtesz a dolgozó nép boldogulásáért.
A beszéd mellett fényképes hír: Nicolae Ceauşescu elvtárs, Románia elnöke befejezte hivatalos baráti látogatását Irán Iszlám Köztársaságban.
 
Alatta: A Románia Szocialista Köztársaság és Irán Iszlám Köztársaság közötti gazdasági, kereskedelmi és műszaki kooperáció fejlesztésére vonatkozó hosszú távú program aláírása.
A látogatás más mozzanatai – a 3. oldalon.
Nicolae Ceauşescu elvtárs visszaérkezett a fővárosba (fényképpel, amelyen feleségével, Elenával együtt lépdelnek a bársonyszőnyegen, hátuk mögött a jócskán lemaradt sleppel).
A lap első oldalának bal alsó sarkában, keretben:
Elnöki rendelet a szükségállapot bevezetéséről Timiş megye területén, öt szakaszból áll, amelynek hírhedt második szakasza emígy hangzik:
„A szükségállapot idején tilos bármilyen nyilvános gyűlés, valamint az öt személynél nagyobb csoportokban való közlekedés. Éjszaka 23 órától kezdve tilos a közlekedés azoknak a személyeknek a kivételével, akik éjszakai váltásban dolgoznak...”
A 2. oldal teljes szélességét befogó cím: Magas fokú felelősség az ország nyugalmáért és rendjéért, az egész nép teljes egysége a párt körül, határozott állásfoglalás a nemzeti szuverenitás és függetlenség megvédelmezéséért, a szocialista építés töretlen kibontakoztatásáért hazánkban
Ez alatt terjengős összeállítás különböző üzemekben és intézményekben szervezett, munkáskollektívák véleményét rögzítő ülésekről, amelyeken az idézett felszólalók a pártfőtitkár televíziós beszédében foglalt gondolatokat kérőzték vissza. E számban helyet kapott a fővárosi 23 August Vállalat munkásosztagának szava (Szoros egységben a párt és főtitkára körül), a Miercurea Ciuc-i (értsd: csíkszeredai) Fésűsgyapjú Fonóipari Vállalat munkásosztagának a szava (Egyöntetű állásfoglalás pártunk bölcs politikája mellett), a craiovai energetikusok szava (Bármi áron megvédelmezzük népünk forradalmi vívmányait) és az oradeai (értsd: nagyváradi) gépgyártók szava (Határozott visszavágás a szocialistaellenes, románellenes akciókra).

A 3. oldal átfogó címe: Nicolae Ceauşescu elvtárs, Románia elnöke hivatalos baráti látogatása Irán Iszlám Köztársaságban; ez tulajdonképpen azokat a hivatalos hírügynökségi jelentéseket tartalmazza, melyek egy nappal korábban a román nyelvű sajtóban ezzel kapcsolatban megjelentek, illetve az akkori, napi két órásra zsugorított televíziós adásban fő adásidőben elhangzottak. 
Az oldal címei: Nicolae Ceauşescu elvtárs beszéde * Ali Akbar Hashemi Rafsanjani elnök beszéde * Befejeződtek a hivatalos megbeszélések * Más román–iráni dokumentumok aláírása *  Elutazás Teheránból * Közös közlemény * Távirat az elnöki repülőgépről az iráni elnöknek * Iráni sajtószemle.
A 4., az utolsó oldal valamivel „mozgalmasabb”. A címek: 
Fogadás a kormány első miniszterénél * Befejezte XIX. ülésszakát a román-jugoszláv gazdasági és műszaki-tudományos együttműködési vegyes bizottság * Gorj és Vâlcea megyék dolgozóinak rangos termelési sikerei * Megengedhetetlen, nemzetközi viszonylatban különlegesen súlyos akció: az Egyesült Államok agressziója Panama Köztársaság ellen * A Csehszlovákiai KP rendkívüli kongresszusa * A Zimbabwei Afrikai Nemzeti Szövetség-Hazafias Front kongresszusának munkálatai – az RKP KB üdvözlő üzenete * Megbeszélések az NDK Minisztertanácsának elnöke és az NSZK szövetségi kancellárja között * Görögországban fokozódik a tiltakozás az amerikai katonai jelenlét ellen * Afganisztán: a kormánycsapatok jelentős sikereket értek el * A tőkés világ igazi arculata: A szegény rétegek nyomasztó lakásgondjai (szerző: Székely László) * Öt világrész hírei (röviden).
Az oldalon 2 hasábon (a nyolcból) az Oradeai Református Egyházkerület részéről c. közlemény kapott helyet, amelyben Papp László, az Oradeai Református Egyházkerület püspöke részletesen elmagyarázza, milyen egyház- és hazaromboló tevékenységet folytatott Tőkés László és környezete (beleértve apját és testvéreit), aminek következtében neki mint püspöknek, kötelessége volt nyilvánosan fellépni. Tőkés szerinte nem csupán a törvényszéki, hanem a püspöki döntéssel is szembeszállt akkor, amikor nem akarta elhagyni temesvári parókiáját és a „mineui” (értsd: szilágymenyői) parókiára költözni – ahová, mint azt már tudjuk, a temesvári zavargások után a szekuritáté nagy buzgón el is szállította...
A lapszám az időjárásjelentéssel és a szombati tévéműsorral zárul, amiből aztán – az események folyományaként – teljesen más lett...

Ilyen és ehhez hasonló, tömény faliújság-stílusú lapszám rengeteg jelent meg az Előre fennállása során. Valahogy furcsa, hogy éppen ilyen és éppen ez lett a vég. Vajon, a társadalmi jelenségek ciklikusságát szemlélve felötlik bennem, e szégyenletes kaland nem ismétlődik meg soha?

Cseke Gábor

Nincsenek megjegyzések: