2011. január 5., szerda

Recenziók a karácsonyi Színképből

Szonda Szabolcs barátom Karácsonyi könyvböngészde / Vándorlás, Erdély, világ címmel négyes recenziót közölt az Új Magyar Szó karácsonyi Színkép mellékletében. Ebben nem kevesebb, mint 2 könyvemről "rántja le a leplet", amit szívből köszönök neki. Alább az írásnak ezeket a részeit mazsoláztam ki.


*


Tavaly megjelent, nehezebben meghatározható műfajú, napló, dokumentumregény és líra ötvözetét nyújtó, „élveboncoló” könyve, a Jelentések magamról. Emlékezések ellenfényben után Cseke Gábor ugyancsak a kolozsvári Polis Kiadónál jelentkezett nemrég új kötettel, a Szerpentin vándora című verscsokorral. Alcíme szerint „szigorúan válogatott versek” ezek az 1967–2010 időszakból, és egyféleképpen a válogatások válogatása, hiszen a szerzőnek 2004-ben már jelent meg az 1967–2004 időszak lírai termését szemléző könyve.


Az idei, valóban szigorú (hiszen friss termésből is merítő, ám így is csak 100 oldalas) szelekciót vélhetően ugyanaz a szerzői szándék és indíttatás hozta létre, amely a jelzett, szabálytalan memoárkönyvet, ily módon annak lírai széljegyzeteiként is olvashatók darabjai.


Azonban, természetesen, önmagukban és egymáshoz kapcsolódóan is, láncolatukból – amely a szerzőre jellemző sajátos módon fejt fel és idéz meg a jelképesbe és metaforikusba a lehető legtermészetesebb módon átlényegülő köznapi történéseket, mozzanatokat, arcokat és tetteket a személyes és kollektív (közel)múltból – az egyszerre könnyed és súlyos „önkommentárok” érzékletes sora bontakozik ki, az önértelmezés folyamatos igénye és kényszere mentén, hiszen – a címadó verssel szólva – „az életút sosem kész regény / annyi minden felülírja”...


*


Szeptember végén a Színképben interjút közöltünk az idén hetvenedik életévét betöltött, ismert csíkszeredai festőművésszel, Márton Árpáddal. A szöveg egész kötetnyi beszélgetés részét képezte, a Cseke Gábor által készített életinterjú néhány nappal azután kötetben is megjelent – rendhagyó módon, hiszen digitális könyvként került a közönség elé, a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) „polcán” (http://mek.oszk.hu/08700/08705/).


A Színek a palettán beszélgetőkönyv „lapjain” párbeszédet folytatók évtizedes barátsága, meghitt kapcsolata, értő, sok vonatkozásban közös opciókat felvillantó világértelmezése egyszerre teszi bensőségessé és sajátosan elevenné az életutat és -pályát megvilágító, másfél száz oldalas interjút, amely – figyelmes-részletes adatoltsága és gazdag vizuális dokumentáltsága folytán is – végig élményszámba menő olvasmány.

Nincsenek megjegyzések: