2010. április 10., szombat

Könyvböngészde - "blogos" kiadás (3)


E talányos című kötettel ajándékozták meg barátai, munkatársai és tanítványai Cseke Péter írót és tanárt 65. éves születésnapja ürügyén. A meglepetés-kötet tanulmányai (olyan "rovatcímek" alá szerveződve, mint Rejtett világok, Honi terek, Korképek, Sorközök, Látómezők) hol közvetlenül, hol csak érintőlegesen, de végül is kapcsolatban állnak mindazon témákkal és kutatási területekkel, amelyek a Babes-Bolyai egyetem újságíró szakát kijáró és útnak indító médiaszakembert életének dolgos évtizedei alatt foglalkoztatták. A kötetbe szerkesztett írások sokaságából ítélve ezek száma nem kevés. A könyv végén pedig ott van a bármely szerző esetében rendkívül hasznos és egyre inkább elmaradhatatlan szakmai önéletrajz és válogatott bibliográfia is.


Szőcs Géza beszélgetőtársa, Farkas Wellmann Endre a vaskos könyv ötletgazdája s egyben összeállítója is. Mivel államvizsga dolgozatát történetesen Szőcsről írta, s azalatt sikerült egy sor anyagot összegyűjtenie a témában, a források alapos ismerete ösztönözte, hogy összegyűjtse a jelenleg Magyarországon élő, igen aktív és sokoldalú költő-szerkesztő-egykori RMDSZ-politikus közéleti megnyilvánulásának dokumentumait, korszakváltó elképzeléseit és különböző műveibe, közléseibe ágyazott állásfoglalásait. Hellyel-közzel magyarázó, tisztázó beszélgetéseket is betűznek az írott dokumentumok közé, amelyek nem csupán értékes háttéranyagul szolgálnak, hanem statikusságából is kibillentik ezt az amúgy rendhagyó, adat- és eseménygazdag, eklektikus antológiát. Mintegy a könyvet lezáró Szív Ernő (Darvasi László) szövegéből idézünk az Élet és irodalom nyomán (1995), miszerint Szőcs Géza:

"Egy Hamvas-partizán.
Egy transzilván-párbajhős.
Egy Borges-Rózsa Sándor.
Egy líra-gerilla.
És még sok minden más."


Illusztrációkkal megtűzdelt sztorigyűjtemény. Zömmel szárazpipásan előadott kémhistóriák, amelyek úgy vagy úgy, de beleszóltak a történelem alakulásába. Persze, tipikusan amerikai látószögből megítélve, a Washingtonban működő Nemzetközi Kémmúzeum anyagaira és értesüléseire támaszkodva. Számos történet már-már az unalomig ismert, ún. "lerágott csont" az ismeretterjesztő tévécsatornák (History, Discovery, Viasat History, National Geographic stb.) révén. A szerző nevéhez fűződik különben a titkosszolgálati szakirodalom alapműve is (Spy Book - Kémkönyv, Norman Polmarral közösen), s ami igazán kitűnő benne, az a reklámja, a prezentálása. Terjedelmileg szinte minden történet azonos módon kurtára nyesve; ha egy ügy többet érdemel, akkor új történetet is kanyarít belőle. Mert fő a Szempont.


Sokak kíváncsiságát s még többek indulatos ellenérzését váltotta ki ez a könyvbe kötött vitairat, amely irtóra olvastatja magát, több okból is: 1) szellemes; 2) nem igazán kertelő; 3) adatgazdag; 4) át van itatva rebellis indulattal és olvasónak szegezett provokációval. Az ördög ügyvédjének lenni sose volt rokonszenves mesterség, ma is nagy kihívásnak számít, de ahhoz viszont egy Sütő András méretű tehetség szükséges, hogy ekkora erővel valaki megpróbálja leszállítani arról a talapzatról, amire még az életében föltették. Személyesen nem rajongtam a gyakori utalásokért, hogy "de erről majd később... amarról majd odébb... " hiszen menet közben úgy is elfelejtem, hogy a szerző ígért nekem valamit,, aztán amikor nagy későre beváltja ígéretét, lehet, hogy már az egész nem érdekel. Együltömben olvastam végig. Tanulságos.


Régóta nem járt kezemben a lap papír változata. Most egy könyvbemutatón váratlanul kitették az asztalra, több példányban, azzal, hogy - vihetjük, ingyen van. Úgy látszik, már szinte a kutya se veszi. Pénzért. Amúgy egy hónapos késéssel elérhető interneten is. A külseje kissé közönségesre pofozott, színekkel rikító. Látom, dolgoznak benne az erdélyi költők (igaz, a magyar irodalom egy és oszthatatlan), közöl benne Markó Béla, Fekete Vince, László Noémi, Szálinger Balázs, ízekre szedik benne Király Zoltán Férfifiók c. kötetét, de vigasztalódj, szív: egyúttal Ortutay Gyula emlékiratait is, s feltűnő benne a két hangsúlyosan politikai elemző tanulmány (Segesváry Viktor: Nemzetek öngyilkossága és a magyar sors; L. Simon László: Elvesztegetett évek - A Gyurcsány-Bajnai kormány négy évének kulturális politikájáról).


A nagyenyedi dokumentációs könyvtárban évtizedek óta tevékenykedő-búvárkodó Györfi Dénes rendületlenül menti át jelennek-jövőnek az értékesebbnél értékesebb szellemi kincseket. Amik különben ott hevernének el, az őrzött polcokon, a téka falai közt. Vita Sándor és Vita Zsigmond testvérek, mindketten az erdélyi magyar szellemi élet animátorai. Sándor később Budapestre távozik, Zsigmond Nagyenyeden marad, a könyvtárban, s kettejük meg nem szűnő kapcsolatában ez a tartalmas levelezés, amelyből ezúttal a Vita Sándor prizmáján át szemléljük a történteket, az időben több mint hatvan esztendőt befogó szakasz megannyi küszködését, vívódását, az erdélyi magyarság megmaradásáért való közös aggódást. A levelek egyben kordokumentumok: értékes adatokat, tanúságokat rejtenek a korról és a szellemi élet embereiről. És még hány és hány jeles emberünk levelezése feldolgozatlan!

Illusztráció: Pusztai Péter plakátja a romániai falurombolás ellen (Szőcs Géza-Farkas Wellmann Endre beszélgetőkönyvéből)

4 megjegyzés:

Elekes Ferenc írta...

1.Tükörjáték: már azt hittem,aktuális témáról lesz szó : arról, hogy miképpen omlanak szét városainkban a valakik által megvett, gyönyörű házak.Az utolsó emlékeink. (Vörös Kakas épülete Vásárhelyen. Épp most omlik darabokra. Ez csak egy példa !)

2.Purgatórium: "Nem igazán kertelő". Ezt régen úgy mondták : szókimondó.Nem igazán értem a kertelés szükségességét. A vége az, hogy "tanulságos". Épp arra lettem volna kiváncsi : a tanulságra.

3.Rengeteg a "tartalmas levelezés".
A feldolgozatlan.
És a földekkel mi van ? A megműveletlen földekkel ? Műveljük a spanyol és olasz földeket. És ami ott terem, megvesszük a Kauflandban. A nikkeles szekeret tologatva. És mi itt állunk tétlenül: nem dolgozzuk föl a tartalmas levelezéseket !
"...szemléljük a történteket, az időben több mint hatvan esztendőt befogó szakasz megannyi küszködését, vívódását, az erdélyi magyarság megmaradásáért való közös aggódást."
Hát föl kell dolgozni minden levelezést alaposan ! Jöhetnek az áldást hozó, májusi esők...

Elekes Ferenc írta...

Elfelejtettem odatenni, hogy ez csak egy szimpla zsörtölődés.

világosító írta...

Köszi, ez meg is látszott a bejegyzésen, de hát erre is szükség van, nem? Mármint a zsörtölődésre...

Elekes Ferenc írta...

Azzal is marad az ember mindig : a zsörtölődéssel. Minden el van intézve.