2009. március 11., szerda

A Szózat - tízszerNagy meglepetés ért a minap, miközben a Vasárnapi Újság internetes gyűjteményében lapoztam. Kissé nehézkes és időigényes művelet, ha az ember nem bír ultragyors internetkapcsolattal. A folyóirat nagy, 10-12 megás állományai lustán töltődnek fel a gépre, s az utána következő lapozgatás is jócskán próbára teszi a rendszer memóriáját.

Az 1861-es évfolyam legelső számának végén, Széchenyi halálának egy éves évfordulóján a lap első száma emléklapot adott ki, "Emléklap a Vasárnapi Újság 1861 1-ső számához" címmel, amelynek szlogenje ennyiből állt: Magyarország nem volt, hanem lesz!

Az emléklap Jókai Mór emlékező jegyzetét tartalmazza (Széchenyi feltámadása
1861.), amelynek végső következtetése, hogy sose felejtsük el: "van egy bűvhatalmu szent énekünk, melynek szavára ő megjelen köztünk s a meghasonlás ádáz pillanatában jusson eszünkbe ez éneket rázendíteni : „Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar!"

És következik Vörösmarty Mihály: A szózat című verse jópár lapon - magyarul, majd rögtön franciául (Appel), olaszul (Appello), angolul (Appeal), németül (Nufruf), szlovénül (Glas), tótul (Ghlas), vendül (Nabüd), szerbül (Szlovo) és végül románul, amely így hangzik (eredeti helyesírással):


A P E L U.

Fii credinciosu Magiare! catra patri'a ta,
Unde esci nascutu,
Leganatu, crescutu,
Si carea va fi odata si mormentulu teu.

Nicairiu in tota lumea
Nu-e locu pentru tine,
Asta se scii bine
Decatu numai in tiér'a ta.

Se nu uiti, se'tí aducí a minte,
Ca aici a cursu cu lauru sange,
Si cu lacrima,ferbinte se plange
Pentru parentii tei carii au peritu.

Árpád impreuna cu vitesii sei
Aici cu curagiu s'a luptatu,
Si din sclavii ne-a scapatu,
Bratiulu alu vestitului Hunyadi.

O! pentru tine libertate
Steagulu nostru aici a falfaitu,
Jubitii nostrii aici au peritu,
In lupta lunga si crudela.

Si daca Sortea ne a gonitu,
Ne-a numai plecatu,
Dar' nu de totu farimatu
Nati'a a remasu si nu s'a stinsu.

Suferintiele de mai multe sute de ani
Striga d'in gura maré,
Pentru liberare
Or prin morte séu libera viétia.

O! atata sange scumpu catu s'a versatu,
Nu póte ca' se fi fostu de surde,
Nici necasuri nespuse si trude
Alu animeloru sincere si fidele.

Nici se póte cá atat spirtu,
Virtute, Curagiu solenelu,
Impreuna cu sinceru zelu,
Se vescediasca pentru totd'una.

Negresitu si fara indoiala, ca va venni odata
O vreme fericita
Si dilele dorite :
Pentru care se roga cu rivna milione de suflete.

Altmintrelé se va intempla unu amaru grosnicu
O primeside mare,
Si ca populu care
Cade, va gasi subt pamentulu rece odihn'a sa.

Si tóta lumea cu lacrime in ochii sei
Se va uita cu intristare
A supra mormentiloru, in carii
Vitesii si Eroii vestiti sünt ingropati.

Magiare! fii catre patri'ata credinciosu,
In carea tu traiesci,
In carea te hranesci,
Si dupa morte gli'a sa te va'nveli.

Asupra totu pamentului
N'ai tu unu altu locu!
Aici se cerci norocu
Aici se traiesci si se mori!

(Ford. Dr. Fr.)

Bevallom, nem tudtam a vers e korai román fordításáról és azóta is kíváncsian, a másfélszáz évvel ezelőtti román nyelv furcsaságait ízlelgetve próbálom elrendezni magamban a tényt, hogy e dokumentum szerint micsoda propaganda folyt akkoriban a Birodalomban, amikor a magyar költészet egyik alapverse mindjárt tíz nyelven fénylett föl és próbált meg hatni az itt élőkre, hogy szívükbe és eszükbe véssek: bármerre meneküljenek sorsuk elől, a feloldozás és a végső megnyugvás mindenkit hazavisz egyszer...

2 megjegyzés:

Unknown írta...

Hello.

Cikkedben a Vasárnapi Újság internetes gyűjteményére hivatkozol. A google-ben sem találtam azonban sajnos meg. Megadnád a honlap címét, mert egy barátomnak keresem a szózatot szerbül.

Köszönöm, H. Feri

Kávédaráló írta...

Kedves Ferenc, ha megadnád az e-mail cimedet, el is küldeném a dokumentumot pdf-ben. Bocsi, hogy későn reagálok, márciusi a bejegyzés, Te pedig szeptemberben bukkantál rá. én viszont nem jártam errefelé...